GRANSTAR 75 DF

GRANSTAR 75 DF  je sistemični herbicid koji se primjenjuje za proljetno suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i smanjenje zakorovljenosti sa višegodišnjim širokolisnim korvima u ozimoj i jaroj pšenici.

Aktivna tvar  tribenuron-metil 75%

Formulacija  Dispergirajuće mikrogranule ( DF )

Primjena

GRANSTAR 75 DF  je sistemični herbicid koji se primjenjuje za proljetno suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i smanjenje zakorovljenosti sa višegodišnjim širokolisnim korvima u ozimoj i jaroj pšenici.

Uspješno suzbija:

jednogodišnje širokolisne korove:

 • poljski jarmen (Anthemis spp.)
 • mrtvu koprivu (Lamium purpureum)
 • kamilicu (Matricaria spp.)
 • divlji mak (Papaver rhoeas)
 • poljsku gorušicu (Sinapsis arvensis)
 • rusomaču (Capsella bursa-pastoris)
 • poljsku ljubicu (Viola arvensis)
 • samoniklu uljanu repicu (Brassica napus)

višegodišnje širokolisne korove

 • osjak (Cirsium arvense)
 • kiselice (Rumex spp.) i druge

Djelomično suzbija:

 • bročiku (Galium aparine)
 • čestoslavicu (Veronica spp.)

GRANSTAR 75 DF se primjenjuje u dozi 10-25 g/ha (1-2,5 g na 1000 m2), ovisno o vrsti i uzrastu korova. Za višegodišnje korove, kao i za korove višeg uzrasta, koristi se viša doza. Najefikasnija primjena je kada su jednogodišnji širokolisni korovi u fazi 2 do 4 prava lista, a višegodišnji (Cirsium arvense) visine 10-tak cm, dok strne žitarice mogu biti u fazi od početka busanja do vidljivog drugog koljenca (21-32 po ZCK-u).

U praksi se odličnom pokazala kombinacija herbicida GRANSTAR 75 DF (15-20 g/ha) s herbicidima na osnovi fluroksipira (STARANE* 250 u dozi 0,4-0,5 l/ha), a kojom se suzbijaju svi ekonomski najznačajniji korovi u strnim žitaricama. Ukoliko su korovi (npr. Galium aparine) višeg uzrasta treba koristiti veće doze herbicida STARANE* 250.

 

Karenca  osigurana vremenom primjene, odnosno 63 dana u kombinaciji s herbicidom na osnovi fluroksipira.

*pH-vrijednost 5%-tne suspenzije: 6,3

Pakiranje: 8 g