GOLTIX WG 70

Goltix 70 WG je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje korova u šećernoj repi.

Aktivna materija

metamitron 700 g/kg

Formulacija

močive dispergirajuče granule-WG

Primjena

Primenjuje se za suzbijanje širokolisnih korova u usjevu šećerne repe dvokratnom primenom:

  • prvo tretiranje, u količini 2 kg/ha GOLTIX 70-WG + 1,5 l/ha preparata BELVEDERE FORTE, kada su korovi u fazi od kotiledona do razvijena 4 lista, a repa u fazi 2 lista;

  • drugo tretiranje, u količini 2 kg/ha GOLTIX 70-WG + 1,5 l/ha BELVEDERE FORTE, kada su korovi ponovo nikli pa do razvijena 4 lista, bez obzira na uzrast šećerne repe.

Utrošak vode je 200-400 l/ha

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta u split aplikaciji.

Spektar delovanja

• šćir obični (Amaranthus retroflexus)
• ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia)
• loboda obična (Chenopodium album)
• loboda srcolisna (Ch. hybridum)
• tatula obična (Datura stramonium)
• gorušica poljska (Sinapis arvensis)
• pomoćnica obična (Solanum nigrum)

Karenca

osigurana vremenom primjene