FUSILADE FORTE

Fusilade forte je herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u brojnim širokolisnim kulturama.

 

Sastav:

Fluazifop-p-butil (150 g/l).

Formulacija:

Koncentrat za emulziju (EC).

Opis pripravka:

Fusilade Forte je herbicid-graminicid za suzbijanje uskolisnih korova u mnogim širokolisnim usjevima. Zbog svoje selektivnosti i učinkovitosti spada među najprodavanije graminicide na svijetu.

Način djelovanja:

Fusilade Forte se apsorbira u biljku preko listova, zatim se razmješta u točke rasta gdje spriječava rast i razvoj korova. Specifična formulacija pripravka Fusilade Forte omogućava vrlo brzo upijanje pa oborine već 2 sata nakon primjene neće umanjiti efikasnost pripravka. Korovske biljke ubrzo nakon aplikacije prestaju s rastom, dok konačno ugibanje nastupi 14 – 21 dan nakon aplikacije.

Primjena:

Fusilade Forte se upotrebljava za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u šećernoj repi, soji, suncokretu, uljanoj repici, krumpiru, luku (samo za proizvodnju glavica) i kupusu, u dozama ovisnim o vrsti korova.
Doze:
* 0,8-1,0 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova -

  • koštana(Echinochloa crus-galli),
  • muhara (Setaria spp.),
  • svračice (Digytaria sanguinalis),
  • divljeg prosa (Panicum spp.) i dr.,

u stadiju kada korovi imaju 2-4 lista.

* 1,3-1,5 l/ha za suzbijanje

  • divljeg sirka (Sorghum halepense) u stadiju 15-20 cm visine,

* 1,5-2 l/ha za suzbijanje

  • pirike (Agropyron repens) u stadiju 10 - 20 cm visine,

* 2 l/ha za suzbijanje

  • zubače (Cynodon dactylon) kada je korov visine 10 do 15 cm.

Primjenjuje se uz utrošak škropiva 200 – 400 l/ha.

Niže doze primjene djelotvorne su kod primjene na korove u preporučenim stadijima razvoja i u aktivnom rastu. Smanjena količina vlage tla i zraka (korovi u suši), kao i veći stadiji razvoja korova, smanjuju djelotvornost sredstva, pa je potrebno primijeniti više preporučene doze. Za bolje suzbijanje višegodišnjih korova preporuča se međuredna obrada i usitnjavanje rizoma.

Miješanje:

Ne preporuča se miješanje sa herbicidima jer se može javiti antagonizam i smanjenje učinka na višegodišnje trave.

Upozorenja:

Sredstvo se smije primijeniti samo u luku za proizvodnju glavica. Soja se smije tretirati samo prije početka cvatnje. Na istoj površini u punoj dozi smije se primijeniti samo jesnom godišnje. Ne tretirati pri temperaturi tla i zraka ispod 10°C. Najranije 70 dana iza tretiranja mogu se u plodoredu sijati žitarice i kukuruz.

Karenca:

42 dana za krumpir, 49 dana za luk i kupus. Karenca je osigurana vremenom i načinom primjene u suncokretu, uljanoj repici, soji i šećernoj repi.

Izdvojeni sadržaj