FOCUS ULTRA

Selektivni graminicirani herbicid FOKUS ULTRA namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u soji, suncokretu, šećernoj repi, uljanoj repici, krumpiru, voćnjacima i vinogradima.

Aktivna tvar

 (cikloksidim 100 g/l + metiloleat herbicidno ulje 300 g/l)

Formulacija

 tekući koncentrat – uljna emulzija.

FOKUS ULTRA namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u:

soji, suncokretu, šećernoj repi, uljanoj repici i krumpiru

  • jednogodišnjih travnih korova u količini od 1 - 1,5 l/ha (100 - 150 ml na 1.000 m2). Sredstvo se treba primjenjivati kada su razvijena 3 - 5 lista korovskih trava (pred busanje).
  • višegodišnjih trava u količini 3 - 4 l/ha (300 - 400 ml na 1.000 m²). Tretiranje treba obaviti kada su  višegodišnje trave u intezivnom porastu (visine 20 - 30 cm).

Kako bi se produljio učinak sredstvo se može koristiti u dvije razdvojene količine (split aplikacije), ali da zbroj pojedinačnih količina ne bude viši od ukupne količine

voćnjacima koštičavih i jezgričavih voćaka i u vinogradima

  • jednogodišnjih travnih korova u količini od 1 - 1,5 l/ha (100 - 150 ml sredstva na 1.000 m²). Sredstvo treba primjenjivati kada su razvijena 3 - 5 lista korovskih trava pred busanje.
  • zubače u količini 3,5 - 4 l/ha (350 - 400 ml na 1.000 m²) kada je visoka 10  – 20 cm.
  • prike u količini 3 - 3,5 l/ha (300 - 350 ml 1.000 m²) kada je visoka 10 – 20 cm.
  • pivljeg sirka u količini 3 - 4 l/ha (300 - 400 ml na 1.000 m²) kada je visok 10- 40 cm.

Najbolji učinak postiže se uz 100 - 200 l vode/ha. Kultivacijom prije regeneracije i tretiranja usitne se se rizomi  i povisuje se herbicidni učinak.

samo u posebno označenom kukuruzu tolerantnom na cikloksidim

  • jednogodišnjih travnih korova (uključujući divlji sirak iz sjemena) u količini od 1 - 1,5 l /ha (100 - 150 ml na 1.000 m²) kada su razvijena 3 - 5 - lista trava (pred busanje).
  • divlji sirak iz rizoma u količini od 2 l/ha (200 ml na 1.000 m²),  kada je 10 - 30 cm visok.

Ne smije se primjenjivati na drugim hibridima kukuruza.


Na istoj površini i na istom nasadu koristi se najviše jedanput godišnje u punoj dozi ili dva puta u (split aplikaciji).

U krumpiru se smije primjenjivati najviše 2,5 l/ha u suprotnom rastu ostaci.

Ne smije se primjenjivati u uzgoju mladog krumpira.

U šećernoj repi može se miješati sa sredstvima na osnovi djelatne tvari kloridazon.

U uljaricama se smije se smije koristiti rije početka cvatnje.

Karenca

          42 dana za vinovu lozu i voćke
          56 dana za krumpir
          77 dana za šećernu repu
          OVP za soju, suncokret, uljanu repicu i kukuruzu