ESTERON EXTRA 600 EC

ESTERON EXTRA 600 EC je novi sistemični herbicid za suzbijanje većine jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u ratarstvu.

Aktivna tvar  2,4 D ester 905 g/l

Formulacija  Tekući koncentrat za emulziju ( EC )

Primjena

ESTERON EXTRA 600 EC je novi sistemični herbicid za suzbijanje većine jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u ratarstvu.

Uspješno se suzbijaju:                                                                                                                                         

 • limundžik (Ambrosia artemisiifolia)
 • poljski osjak (Cirsium arvense)
 • poljski slak (Convolvulus arvensis)
 • obični ladolež (Calystegia sepium)
 • bijela loboda (Chenopodium album)
 • dvornici (Polygonum spp.)
 • europski mračnjak (Abutilon theophrasti)
 • samonikli suncokret (Helianthus annuus)
 • crna pomoćnica (Solanum nigrum)
 • mišjakinja (Stellaria media)
 • čestoslavica (Veronica persica)
 • poljski žabnjak (Ranunculus arvensis)
 • divlja loboda (Atriplex patula)
 • poljska krika (Anagallis arvensis)
 • kamilica (Matricaria camomilla)
 • poljski mak (Papaver rhoeas)
 • grahorice (Vicia sp.)
 • dikica (Xantium strumarium)
 • štavelj (Rumex crispus)
 • poljska gorušica (Sinapis arvensis)
 • Sredstvo ne djeluje dovoljno dobro na broćiku (Galium aparine).

Primjenjuje se u:

 1. ozimoj pšenici i ozimom ječmu, u količini 0,8 l/ha (80 ml na 1000 m2), primjenom od sredine busanja do početka vlatanja (25-30 prema ZCK), kada korovi imaju 2-6 listova.
 2. kukuruzu (bez podusjeva), u količini 0,8 l/ha (80 ml na 1000 m2), primjenom u stadiju 3-4 lista (15-20 cm visine) kukuruza, kada korovi imaju 2-6 listova.

Sredstvo se primjenjuje u 200 -  400 l/ha vode (20-40 l na 1000 m2).   

Karenca  osigurana vremenom primjene u strnim žitaricama i kukuruzu za zrno. Kukuruz za silažu može se žeti najranije u fazi mliječne zriobe.

*pH-vrijednost 5%-tne emulzije: 5,3

Pakiranje:  1 l