EQUIP

Equip je herbicid koji se primjenjuje za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova te jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu.

Aktivna tvar

foramsulfuron, 22,5 g/lit.
izoksadifen-etilni (herbicidni zaštitnik), 22,5 g/lit.

Formulacija

tekuća uljna koncentrirana suspenzija (KS)

Primjena

Sistemični herbicid za suzbijanje:

Jednogodišnjih travnih korova

koštana (Echinochloa crus-galli)

muharika (Setaria spp.)

divljeg prosa (Panicum spp.) i

svračice (Digitaria sanguinalis)

Višegodišnjih travnih korova

divljeg sirka (Sorghum halepense)

pirike (Agropyron repens)

te jednogodišnjih širokolisnih korova:

šćira (Amaranthus spp.)

pelinolisna ambrozija (Ambrosia elatior)

lobode (Chenopodium album)

europskog mračnjaka (Abutilon theophrasti) i dr. u merkantilonom kukuruzu

Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja kukuruza i korova u stadiju 2-6 listova kukuruza i to:

  • jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 2-2,5 lit./ha (200-250 ml/1000 m2),
  • razdvojeno (split aplikacija), ako je nicanje korova produženo, prvo tretiranje se provodi u količini 1,5 lit./ha (150 ml/1000 m2), a drugo u količini 1 lit./ha (100 ml/1000 m2) nakon ponovnog nicanja korova, ali najkasnije do 6 listova kukuruza.


Sredstvo se primjenjuje uz utrošak 200-400 lit./ha vode (20-40 lit./1000 m2).
Kultivacija usjeva može se izvršiti sedam dana nakon aplikacije.
Za vrijeme primjene potrebno je osigurati stalno miješanje, posebno ako se dodaje ulje.

Ograničenja / fitotoksičnost

tretiranje zrakoplovom nije dozvoljeno,

na istoj se površini smije primjeniti samo jedanput godišnje kod jednostruke primjene, odnosno dva puta kod razdvojene primjene,

ne smije se primjeniti u kukuruzu šećercu, kokičaru i u roditeljskim linijama za proizvodnju sjemena kukuruza,

ne smije se primjeniti u hibridu Lorenzo - zbog moguće osjetljivosti hibrida proizvođač je obavezan u uputi za primjenu navesti hibride u kojima se ne smije koristiti,

zbog fitotoksičnosti se ne smije primijeniti, ako je kukuruz u stresu od hladnoće, stagniranja vode, suše, biljnih bolesti ili štetnika, kao i od predhodno primijenjenih herbicida,

ne smije se primijeniti u kukuruzu koji je prethodno tretiran zemljišnim organofosfornim insekticidima,

folijarna primjena organofosfornih insekticida može se izvršiti najmanje 7 dana prije ili nakon primjene sredstva,

ne smije se primijeniti pri temperaturama višim od 25 oC, kao i pri temperaturama nižim od 10 oC, posebno pri hladnom i kišovitom vremenu kada je oslabljena kutikula,

ne smije se tretirati na list vlažan od kiše ili rose,

ne smije se primijeniti na laganim propusnim tlima,

zbog visoke fitocidnosti u uputi za upotrebu potrebno je detaljno opisati način pranja uređaja za prskanje, kao i postupak s otpadnom ambalažom prema ECPA uputama.

Ograničenja plodoreda

u slučaju preoravanja kukuruz se može sijati nakon sedam dana,

tri mjeseca nakon primjene mogu se sijati suncokret, uljana repica, ječam, zob, raž, pšenica, grah, grašak, soja, lucerna, djetelina i šećerna repa te saditi krumpir,

svi ostali usjevi smiju se sijati nakon 10 mjeseci,

nakon izrazite suše usporava se razgradnja pa se iste godine ne preporučuje sijati lucernu, grašak, repe, grah i soju.

Karenca

42 dana za silažni kukuruz, osigurana je vremenom primjene u kukuruzu za zrno.