CHIKARA 25 WG

CHIKARA 25 WG je sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegod. širokolisnih i uskolisnih korova.Sredstvo se smije koristiti samo jednom godišnje na željezničkim prugama i vinogradima viših uzgojnih oblika starijim od četiri godine.

Aktivna tvar  Flazasulfuron 25 %

Formulacija   Močive samodispergirajuće granule ( WG )

Primjena

CHIKARA 25 WGje sistemični herbicid (iz skupine sulfonilureja herbicida) za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u količini 200 g/ha (20 g na 1.000 m²), kada su korovi 10-20 cm visoki. Za proširenje spektra suzbijanja koristi se u kombinaciji s 5-7 l/ha sredstva na osnovi 360 g/l aktivne tvari glifosat. Sredstvo se smije koristiti samo jednom godišnje na željezničkim prugama i vinogradima viših uzgojnih oblika starijim od četiri godine.

CHIKARA 25 WG dobro suzbija sljedeće korove:

 • ovsik sterilni (Bromus sterilis),
 • ljuljeve (Lolium spp.),
 • običnu vlasnjaču (Poa trivialis),
 • hrapavi ščir (Amaranthus retroflexus),
 • bijelu lobodu (Chenopodium album),
 • hudoljetnice (Erigeron spp.),
 • broćiku turicu (Galium aparine),
 • običnu konicu (Galinsoga parviflora),
 • ognjićina sitnoglavka (Lapsana communis),
 • obični kostriš (Senecio vulgaris),
 • poljsku gorušicu (Sinapis arvensis),
 • običnu malu mišjakinju (Stellaria media)
 • grahorice (Vicia spp.)

Najbolji način primjene je primjena u redove u dozi 60 g/ha prije bubrenja pupova. Radi proširenja djelovanja, koristi se u kombinaciji s pripravcima na osnovi glifosata u dozi 5-7 l/ha.

Karenca: 63 dana za vinovu lozu

*PH vrijedonst: 4,9

Pakiranje: 50 gr