BETANAL AM 11 NEW

Betanal Am 11 New je selektivni translokacioni herbicid te  se koristi za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi.

Aktivna tvar

Fenmedifam 160 g/l

(metil 3-(3-metilkarbamoiloksi) karbanilat), CAS: 13684-63-4

Desmedifam 160 g/l

(etil-3-fenilkarbamoiloksikarbanilat), CAS: 13684-56-5

Primjena

Betanal Am 11 New je selektivni translokacionu herbicid te  se koristi za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi, primjenom:

  • jednokratno, u dozi od 3 l/ha u 200 l vode/ha (35 ml u 2 l na 100 m2). Primjenjuje se kada repa ima dva- tri prava lista, a korovi trebaju biti u što ranijoj razvojnoj fazi (dva-četiri prava lista).
  • u tri razdvojene primjene u razmacima od 7 – 10 dana. Prvo tretiranja u količini od 1 lit./ha ( 100 ml u 15-25 lit. vode na 1 000 m2 ) treba obaviti poslije nicanja repe kada repa ima 2 prava lista dok su korovi u kotiledonskoj fenofaziili u razvoju prvog para listova. Drugo i treće tretiranje treba obaviti u količini od 1 – 1,5 lit. /ha ( 100 – 150 ml u 15 – 25 lit. vode na 1000 m2 ). Treće tretiranje obavlja se prema potrebi.

Sredstvo djeluje na slijedeće najvažnije vrste korova:

obični štir (Amaranthus retroflexus), ambrozija (Ambrosia atemisi folia), crvena vidovčica (Anagallis arvensis), obična rusomača (Capsella b. pastoris), pepeljuge (Chenopodium spp.), žutak (Chrysanthemum segetum), obični kužnjak (Datura stramonium), obična dimnjača (Fumaria officinalis), obična konica (Galinsoga parviflora), broćika, priljepača, mačak (Galium aparine), potočnica (Myostis arvensis), divlji mak (Papaver rhoeas), dvornici (Polygonum spp.), obični tušt, portulak (Portulaca oleracea), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum), obični dragušac, kostriš (Senecio vulgaris), zeleni muhar (Setaria viridis), crna ponoćnica (Solanum nigrum), mišjakinja (Stellaria media), poljski mošnjak (Thlaspi arvense), mala kopriva (Urtica urens), perzijska čestoslavica (Veronica persica).

Karenca

91 dan za šećernu repu.