BANVEL 480 S

BANVEL 480 S je translokacijski herbicid namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu te strništima.

Aktivna tvar

dikamba 480 g/l

Formulacija

tekući koncentrat za otopinu.

Primjena

BANVEL 480 S namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u:

kukuruzu za zrno i silažu

u količini 0,5 - 0,7 l/ha uz utrošak vode 100 - 400 l/ha (50 - 70 ml u 10 - 40 l vode na 1.000 m²), primjenom nakon nicanja kada kukuruz razvije 3 - 5 listova po cijeloj površini ili primjenom u trake kada se prska pojas unutar reda kukuruza širine

25 - 30 cm uz međurednu kultivacuju.

strništima (na kojima neće biti sjetva u istoj godini)

za suzbijanje višegodišnjih širokolisnih korova kao što su: osjak, svinjak, mračnjak, dikica, šćirevi, slak i drugi u količini 1 - 1,5 l/ha (100 - 150 ml na 1.000 m²), u vrijeme cvatnje korova.

Na istoj površini koristi se samo jedamput godišnje.

Nakon primjene na korovima se javljaju deformacije dijelova ili cijele biljke u vidu uvijanja a nakon desetak dana korov odumire.

Ne smije se miješati s insekticidima i kloracetanilidnim graminicidima, a kod miješanja sa sulfonilureja herbicidima može doći do smanjenja učinka sulfanilurea herbicida. Kako bi se to izbjeglo herbicidi se mogu primijeniti odvojeno u razmaku od najmanje 4 dana.

Ne smije se koristiti u sjemenskom kukuruzu.

Na tlu koje je tretirano nižom dozom ne smije se sijati drugi usjev 60 dana.

Prskani korovi ne smiju se koristiti za ishranu mliječne stoke.

Karenca

70 dana za silažni kukuruz, OVP kod kukuruzu za zrno