AXIAL 50 EC

Axial 50 EC je herbicid za suzbijanje širokog spektra uskolisnih korova u ozimoj pšenici i ječmu.

 

Sastav:

Pinoksaden (50 g/l).

Formulacija:

Koncentrat za emulziju (EC).

Opis pripravka:

Axial 50 EC je herbicid nove generacije, namijenjen za suzbijanje širokog spektra uskolisnih korova u ozimoj pšenici i ječmu. Ima izrazito djelovanje na slakoperku (Apera spica-venti) uz vrlo širok interval primjene. Djelatna tvar pinoksaden proizašla je iz Syngentinog istraživačkog rada i od nedavno je dostupna i našim poljodjelcima, a donosi brojne pogodnosti u suzbijanju uskolisnih korova. Radi proširenja spektra i na širokolisne korove, Axial 50 EC se može dobro kombinirati sa herbicidima za tu namjenu što omogućava poljodjelcima da kreiraju herbicidnu zaštitu prema potrebama u polju. Osim toga omogućava i kasnije intervencije za suzbijanje travnih korova bez smanjenja selektivnosti, a još uvijek, uz odlično djelovanje. Može se upotrijebiti od faze drugog lista žitarica pa sve do pojave zastavice što može biti značajno za čišćenje sjemenskih usjeva od travnih korova.

Način djelovanja:

Djelatna tvar pinoksaden se adsorbira u biljke preko lista, a zatim se prenosi do meristemskog staničja. Specifična formulacija pripravka Axial 50 EC sa ugrađenim ovlaživačem jamči kvalitetno upijanje i siguran učinak. Nakon aplikacije, korovi prestaju rasti, a listovi poprimaju ljubičastu nijansu. 20 dana nakon aplikacije korov se u potpunosti osuši. Umjereno vlažni vremenski uvjeti pospješuju učinak djelatne tvari. S obzirom da djeluje isključivo preko lista, vlaga u tlu ima minimalan utjecaj na djelotvornost ovog herbicida. Koristi se u ozimoj pšenici i ozimom ječmu.

Primjena:

U ozimoj pšenici i ječmu za suzbijanje sljedećih korova:

  •  slakoperke (Apera spica-venti)
  • mišjeg repka (Alopecurus myosuroides) i 
  • divlje zobi (Avenaspp.)

u odmjeri 0,6 – 0,8 l/ha pripravka.

Vrijeme primjene je od dva lista žitarica, najkasnije do pojave zastavičara (od fenofaze 12 do 39 BBCH/ZCK skale). Osjetljive faze korova su od 3 lista pa do pojave prvog koljenca.

Miješanje:

Axial 50 EC se može odlično kombinirati sa herbicidom Logran 20 WG radi proširenja spektra i na širokolisne korove. Miješanje sa herbicidom Lintur može izazvati antagonizam djelatnih tvari što može rezultirati smanjenjem efikasnostina travne korove, stoga se ne preporučuje miješanje ta dva herbicidna pripravka, već njihova odvojena primjena. Axial se ne miješa sa folijarnim gnojivima koji sadrže sumpor, a pozornost je potrebna kod gnojiva na osnovi amonij-sulfata.

Upozorenja:

Sredstvo se na istoj površini smije primijeniti samo jedanput godišnje. Kiša unutar jednog sata nakon primjene Axiala može umanjiti djelovanje pripravka. Primjenjeno u skladu sa dozvolom, sredstvo ne izaziva fitotoksične promjene. Nema posebnih ograničenja plodoreda. U slučaju preoravanja usjeva tretiranog sa sredstvom Axial, potrebno je pričekati 4 tjedna prije sjetve iduće kulture. Primjena iz zrakoplova dopuštena je samo na izrazito velikim površinama, pod uvjetom da je udaljenost najmanje 200 m od gospodarskih zgrada, vodotokova i jezera, 700 m od ribnjaka pri brzini vjetra ispod 3 m/s i relativnoj vlazi višoj od 55%.

Karenca:

U ozimoj pšenici i ozimom ječmu osigurana je dopuštenim vremenom primjene.