Sistemični herbicidi

Sistemični (translokacijski) herbicidi zalaze u sve organe biljaka, tretirana biljka ugiba u cjelini.

DEHERBAN A EXTRA

DEHERBAN A EXTRA je sistemični folijarni herbicid namijenjen za suzbijanje većine jednogodišnjih širokolisnih korova, nekih višegodišnjih širokolisnih korova te uz djelomičnu regeneraciju poljskog slaka i kudrave kiselice. Primjenjiv je u ozimim žitaricama i kukuruzu.

OPTICA TRIO

OPTICA TRIO je herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u ozimoj i jaroj pšenici i ječmu.

PULSAR 40

PULSAR 40 namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u suncokretu, soji, grahu, grašku te lucerni.  

TOMIGAN 250 EC

Tomigan 250 EC je selektivni translokacioni herbicid za upotrebu u strnim žitaricama, kukuruzu i na pašnjacima.

SCORPIO 70 WG

SCORPIO 70 WG je selektivni herbicid koji se primjenjuje za suzbijanje jednogodišnjih korova u krumpiru, rajčici, soji i lucerni.

VEGA

VEGA je kombinirani sistemični selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu i strnim žitaricama.

BANVEL 480 S

BANVEL 480 S je translokacijski herbicid namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu te strništima.

BETANAL AM 11 NEW

Betanal Am 11 New je selektivni translokacioni herbicid te  se koristi za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi.

CALLISTO 480 SC

CALLISTO 480 SC  je sistemični herbicid namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova te za smanjenje zakorovljenost sa jednogodišnjim travnim korovima u kukuruzu.

MISTRAL 70 WG

Mistral je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u krumpiru, rajčici, soji i lucerni.

SAFIR

SAFIR je sistemični herbicid namjenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u sočnoj i šećernoj repi.

BETANAL EXPERT

Betanal Expert je sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi.

EQUIP

Equip je herbicid koji se primjenjuje za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova te jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu.

FARAON

Faraon je sistemični herbicid namijenjem suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu bez podusjeva, te na strništima na kojima neće biti sjetve u istoj godini.

FOCUS ULTRA

Selektivni graminicirani herbicid FOKUS ULTRA namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u soji, suncokretu, šećernoj repi, uljanoj repici, krumpiru, voćnjacima i vinogradima.

GEPARD 050 EC

Gepard 50 EC je sistemični herbicid namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u soji, suncokretu, šećernoj repi, uljanoj repici te krumpiru.

GOLTIX WG 70

Goltix 70 WG je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje korova u šećernoj repi.

GRODYL

Grodyl je herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u ozimoj i jaroj pšenici i ječmu.

LAUDIS

Laudis je sistemični herbicid za suzbijanje nekih jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova  u merkantilnom kukuruzu te u kukuruzu za zrno i silažu.

LEOPARD 5 EC

LEOPARD 5 EC je sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u soji, suncokretu,  šećernoj repi, uljanoj repici i krumpiru. 

MERLIN

Merlin je istemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i nekih jednogodišnjih travnih korova u kukuruzu bez podusjeva.

MOTIVELL

Motivell  je translokacijski herbicid za folijarnu primjenu kod suzbijanja jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu.

SEKATOR OD

Sekator OD je selektivni kombinirani translkoacijski herbicid za suzbijanje nekih uskolisnih korova i većeg broja najštetnijih širokolisnih korova u ozimoj i jaroj pšenici te ozimom i jarom ječmu.

SENCOR WG 70

Sencor je selektivni, translokacijski herbicid za suzbijanje sjemenskih (jednogodišnjih) korova u krumpiru i rajčici.

Najnovije objave