STARANE 250

STARANE 250 je kontaktno - sistemični herbicid namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u žitaricama, kukuruzu, voćnjacima jezgričavog voća, pašnjacima i livadama te luku iz lučice.

Oblik formulacije: tekući koncentrat za emulziju.
 
STARAN 250 namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova (maslačak, rusomača, slak, dimnjača, smrdelj, broćika, mrtva kopriva, poljska potočnica, slatkasti dvornik, ptičji dvornik, tušanj, divlja kupina, šćav, kostriš, crna pomoćnica, mišjakinja, poljska čestika, kopriva, grahorica) u:

ozimoj pšenici, ječmu, raži, zobi i pšeno-raži

 • koristi se u količini 0,6 - 1,2 l/ha utrošak 200 - 400 l/ha vode (60 - 120 ml u 20 - 40 l vode na 1.000 m²) ovisno o zakorovljenosti i to:
  • 0,6 - 0,8 l/ha (60-80 ml na 1.000 m²) kod slabije i umjerene zakorovljenosti.
  • 0,8 - 1,2 l/ha (80-120 ml na 1.000 m²) kod izrazito velike zakorovljenosti.

jaroj pšenici, ječmu, zobi i raži

 • koristi se u količini 0,4 - 0,8 l/ha  utrošak  200 - 400 l/ha vode (40 - 80 ml u 20 - 40 vode na 1.000 m²), ovisno o vrsti korova i intenzitetu zakorovljenosti.
  Prskanje se obavlja kada žitarice imaju tri lista pa do pojave ligule zadnjeg lista (fenofaze 13 - 39 po ZCK ljestvici).
  Za proširenje djelovanja koristi se 0,6 l/ha STARANE 250 + najniža preporučena količina nekog herbicida na bazi 2,4 - D, MCPA ili bentazona.

kukuruzu za zrno i silažu

 • koristi se u količini 0,8 l/ha u 200 - 400 l vode/ha (80 ml u 20 - 40 l vode na 1.000 m²) prskanjem kada kukuruz ima 3 - 6 listova. Suzbija također crnu pomoćnicu i veliki slak.

voćnjacima jezgričavog voća

 • koristi se u količini 1,5 - 2 l/ha u 200 - 400 l vode/ha (150 - 200 ml u 30 - 40 l vode na 1.000 m²). Prska se u vrijeme intenzivnog porasta korova do početka cvatnje. Treba spriječiti zanošenje preparata na lišće i druge zelene dijelove voćaka.

pašnjacima i livadama

 • koristi se u količini 1,5 -  2 l/ha utrošak 200 - 400 l/ha vode (150 - 200 ml u 20 - 40 l vode na 1.000 m²), prskanjem u vrijeme porasta korova sve do cvatnje. Šćav se najbolje suzbija prije prvog ili nakon drugog otkosa.

luku iz lučica

 • koristi se u količini 0,5 - 0,8 l/ha u vrijeme kada jednogodišnji sjemenski širokolisni korovi imaju 2 - 6 listova i u stadiju luka 2 - 6 pravih listova, a obični slak, kada je visine 10 - 30 cm.


Na istoj površini smije se koristi samo jedanput godišnje.

Slamu ne koristiti za pravljenje komposta u povrtlarstvu.

U luku se zbog moguće fitotoksičnosti ne smije kada su biljke pod stresom zbog hladnoće ili prevlažnog vremena.
 
U nasadima voćaka ne smije se miješati s kontaktnim herbicidima.

Primjena iz zrakoplova dozvoljena je samo na velikim površinama pod uvjetom da su udaljene najmanje 500 m od gospodarskih zgrada, naselja, šuma i 300 m od vodotoka, jezera i bunara pri brzini vjetra ispod 3 m/s.


KARENCA:
          63 dana za žitarice, kukuruz, jezgričavo voće
          21 dan za ispašu, odnosno košnju
          70 dana glavice luka (ne smije se koristiti u mladom salatnom luku)