PYRAMIN WG

PYRAMIN WG je selektivni zemljišni kontaktno sistemični herbicid namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi, stočnoj repi i cikli.

Aktivna tvar kloridazon 65%

Formulacija:  močive samodispergirajuće granule – koncentrat za suspenziju.

Primjena

Primjenjuje se na jedan od sljedećih načina:

  • prije sjetve
    u aridnim područjima (s prosječnom godišnjom količinom padalina manjom od 750 mm), primjenom u količini od 4 kg/ha na lakšim i 5 kg/ha na težim i humusom bogatijim tlima uz utrošak od 100 - 400 l/ha vode uz plitko unošenje u tlo (inkorporaciju) na 2 - 5 cm dubine.
  • nakon sjetve a prije nicanja
    u humidnijim područjima (s prosječnom godišnjom kol. padalina većom od 750 mm), u količini od 3 kg/ha na lakšim i srednje teškim tlima, te 4 kg/ha na težim i humusom bogatijim tlima. Za suzbijanje travnih korova može se miješati sa sredstvima na osnovi metolaklora i dimetenamida.
  • nakon nicanja
    tretiranje se provodi u dvije (1,5 + 1,5 kg/ha) do tri (1,0 + 1,0 + 1,0 kg/ha) razdvojene aplikacije; prvo tretiranje u količini 1 kg/ha obaviti kada su korovi razvili kotiledone do 2 prava lista, a šećerna i stočna repa su u stadiju kotiledona. Naknadni tretmani su također u ranim razvojnim stadijima korova, odnosno prije nego se razvijeniji korovi oporave od prethodnog tretmana.


Na istoj površini koristi se najviše četiri puta godišnje.

U kotiledonama šećerne i stočne repe tretira se u kombinaciji s BETHA proizvodima.
Razmaci tretiranja iznose 5 - 15 dana što ovisi o klimatskim i edafskim faktorima, kao i o porastu šećerne repe i korova.

Cikla kod prvog tretiranja treba imati barem jedan par pravih listova.

Primjena biljnih i mineralnih uljnih preparata te ovlaživača, preporuča se u  posebno nepovoljnim uvjetima za djelovanje herbicida (suša), kod suzbijanja korova koji se teže vlaže (jaka voštana prevlaka), kao i kod korova većih razvojnih stadija.

Radi proširenja spektra na širokolisne korove može se miješati s herbicidima na osnovi etofumesata, klopiralida, fenmedifama, desmedifama te graminicidima.
 
Ne koristiti u postrnoj repi.

Osjetljivost kultura je pojačana u slučaju primjene sredstva neposredno nakonjače kiše, u slučaju velike vlage ili hladnoće te na temperaturi iznad 25°C.

U slučaju preoravanja usjeva smiju se sijati repa i cikla, a nakon 35 dana kukuruz i krumpir.


Karenca  je 91 dan za ciklu, šećernu i stočnu repu