PLATEEN WG 41,5

PLATEEN WG je kombinirani herbicid primjenjiv u soji i krumpiru za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova.

Aktivna tvar

flufenacet, 24%  +  metribuzin, 17,5%

Formulacija

močive samodispergirajuće granule (WG), koncentrat za suspenziju (SC)

Primjena

Kombinirani herbicid primjenjiv u soji i krumpiru  za suzbijanje:

  • jednogodišnjih travnih korova: običnog koštana (Echinochloa crus-galli), muharika (Setaria spp.), obične svračice (Digitaria sanguinalis) i divljeg prosa (Panicum spp.)
  • jednogodišnjih širokolisnih korova: bijele lobode (Chenopodium album), ščira (Amaranthus spp.), pelinolisne ambrozije (Ambrosia elatior), velikog dvornika (Polygonum persicaria) i dr. 

Sredstvo se primjenjuje nakon sjetve ili sadnje, a prije nicanja usjeva, u količini 2-2,5 kg/ha (200-250 g/1.000 m2). Niža doza koristi se na srednje teškim, a viša na teškim i humusom bogatijim tlima.
Sredstvo se primjenjuje u količini 200-400 lit/ha (20-40 lit/1.000 m2) vode.

Ograničenja

sredstvo se smije koristiti samo jednom godišnje na istoj površini,  tretiranje zrakoplovom nije dozvoljeno.

Fitotoksičnost

preparat se ne smije koristiti na lakim pjeskovitim tlima i na tlima koja sadrže manje od 1,5% humusa,

mora se spriječiti zanošenje škropiva na sve susjedne usjeve i nasade,  zbog ispirljivosti se preparat ne smije koristiti na plitkim kraškim tlima, posebice u blizini nasada,  ograničenje plodoreda znatno je dulje od karence,  u plodosmjeni mogu se sijati slijedeće kulture: nakon osam mjeseci grašak, leća i lisnato povrće, nakon 18 mjeseci luk, šećerna repa i korjenaste kulture, a nakon 12 mjeseci ostale kulture.

Karenca

56 dana za krumpir.

Osigurana je dozvoljenim vremenom primjene u soji. Slama soje se ne smije koristiti za krmu mliječnih životinja.