HUSSAR

Hussar je kontaktno-sistemični herbicid za suzbijanje korova u ozimim i jarim žitaricama ( ječam, pšenica ).

Aktivna tvar

jodsulfuron metil 5%
 mefenpir dietil 15%

 Formulacija

močive samodispergirajuće mikrogranule (WG)

Primjena

Hussar je kontaktno-sistemični herbicid za suzbijanje:

uskolisnih korova: slakoperka (Apera spica venti), ljuljevi (Lolium spp.), Phalaris spp., jednogodišnja vlasnjača (Poa annua), obična vlasnjača (Poa trivialis);

širokolisnih korova: štir (Amaranthus retroflexus), vidovčica (Anagalis arvensis), jarmen (Anthemis arvensis), Atriplex spp., Bifora radians, obična rusomača (Capsella bursa pastoris), različak (Centaurea cyanus), loboda (Chenopodium album), osjak (Cirsium arvense), smrdelj (Galeopsis spp.), konica (Galinsoga ciliata), priljepača (Galium aparine), mrtva kopriva (Lamium spp.), kamilica (Matricaria spp.), Myosotis arvensis, divlji mak (Papaver rhoeas), dvornici (Polygonum spp)., žabnjak (Ranunculus arvensis), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum), kiselice (Rumex spp.), dragušac (Senecio vulgaris), poljska gorušica (Sinapis arvensis), gorčika (Sonchus spp.), mišjakinja (Stellaria media), djetelina (Trifolium spp.), grahorica (Vicia spp.), ljubičica (Viola spp.), samonikla uljana repica.


Najbolji rezultati se postižu kada su uskolisni korovi u fazi 2 lista do kraja busanja, te kada su širokolisni korovi u fazi 2 lista do 6 listova. Tretiranje se vrši od početka busanja do drugog koljenca u ozimoj pšenici i ozimom ječmu, te od trećeg lista do kraja busanja u jaroj pšenici i jarom ječmu.


Količine primjene:100-200 g/ha za ozimu tvrdu i meku pšenicu i ozimi jeèam, te 100-150 g/ha za jaru pšenicu i jari jeèam u 150-400 lit/ha vode. Više doze koristiti za suzbijanje korova u kasnijim fazama razvoja. Herbicidni učinak javlja se nakon 14 dana.

Ograničenja

Hussar se može koristiti samo jednom u godini na istoj površini. U slučaju propadanja usjeva (zbog npr. mraza) kao zamjenski usjev može se sijati jara pšenica i jari ječam nakon 15 dana od tretiranja. Može se sijati i kukuruz, ali 30 dana nakon tretiranja. Uljana repica, šećerna repa, špinat, rajčica i suncokret mogu se sijati nakon godinu dana. Ne koristiti HUSSAR u postrnom žitu. Ne prskati bolestan ili oštećen usjev.

Fitotoksičnost

Uporaba na opisani način i u preporučenim dozama ne izaziva fitotoksične pojave. Spriječiti zanošenje na susjedne širokolisne usjeve (repe, lucerna, djetelina, povrće, suncokret, uljana repica). Ne smije se koristiti na usjevima oštećenim ili oslabljenim od biljnih bolesti, štetnika, mraza ili stagniranja vode.

Aviotretiranje

Nije dozvoljeno!

Karenca

Osigurana je vremenom primjene.