AKRIS

Akris je namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih (sjemenskih) uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruu za zrno i silažu.

Formulacija

koncentrirana suspoemulzija.

Primjena

Akrisje namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih (sjemenskih) uskolisnih i širokolisnih korova (običnog koštana, muhara, divljeg prosa, obične svračice, šćira, bijele lobode, velikog dvornika, pelinolisne ambrozije  i dr.) u:

kukuruzu za zrno i silažu

Može se primijeniti nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza ili poslije nicanja do 3. lista kukuruza. Ovisno o tipu tla i količini oborina primjenjuje se u količini od 3 - 4 l/ha (300 - 400 ml/1.000 m²) prije nicanja i 3 - 3,5 l/ha (300 - 350 ml/1.000 m²) nakon nicanja i to:

u sušnim (aridnim) područjima (s prosječno manje od 750 mm oborina godišnje) u količini 3 l/ha (300 ml/1.000m²).

u vlažnim (humidnim) područjima (s više od 750 mm oborina godišnje), u količini:

  • 3 l/ha (300 ml/1.000m²), na lakšim tlima.
  • 3,5 l/ha (350 ml/1.000m²), na srednje teškim tlima.
  • 4 l/ha (400 ml/1.000m²), samo prije nicanja, na teškim tlima.

 

Sredstvo se primjenjuje uz utrošak vode 200 - 400 l/ha (20 - 40 l/1.000 m²).

Na istoj površini koristi se jedanput godišnje.

Kod primjene nakon nicanja sredstvo je manje djelotvorno nego kod primjene prije nicanja, posebno na muharke i divlji proso kao i kada su korovi u suši.

Ne preporuča se primjena na površinama na kojima je došlo do rezistentnosti nekih korova na triazine(bijela loboda, ambrozija, šćir).

Zbog fitotoksičnosti, nakon nicanja sredstvo se ne smije koristiti neposredno nakon jakih kiša te nakon oštećenja usjeva od hladnoće, suviška vode te biljnih bolesti i štetnika.

Karenca:

OVP za zrno kukuruza

silažni kukuruz smije se žeti najranije u fazi mliječne zriobe (63 dana)