AFALON DISPERZIJA

Afalon disperzija namijenjena je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u mrkvi, kukuruzu, soji i suncokretu.

Selektivni rezidualni herbicid. Kontaktno translokacioni

Afalon

 tekuća koncentrirana suspenzija.

Afalon disperzija namijenjena je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u:

Kukuruzu

primjenom nakon sjetve, a prije nicanja, u količini 2 - 2,5 l/ha (200 - 250 ml  1.000 m²), Sredstvo nedovoljno suzbija jednogodišnje travne vrste korova, pa ga je za proširenje spektra potrebno kombinirati s nekim od herbicida dopuštenih u navedenim usjevima na osnovi metolaklora, alaklora, dimetcnamida i flufenaceta.

Soji I Suncokretu

u dozi od 2 -2 ,5 l/ha uz utrošak 200 – 400 l/ha vode (200 - 250 ml na 1.000 m²), primjenom nakon sjetve, a prije nicanja usjeva. Za proširenje spektra na jednogodišnje travne vrste korova potrebno ga je kombinirati s nekim od herbicida na osnovi flufenaceta ili pendimetalina dopuštenih u soji i suncokretu.

Mrkvi

u dozi od 1,8 l/ha (180 ml na 1.000 m²), primjenom prije nicanja mrkve ili primjenom u dvije razdvojene aplikacije u količini od 0,9 l/ha – prvi puta prije nicanja, a drugi puta poslije nicanja, u vrijeme kada mrkva razvije 3 – 4 lista.

Na istoj površini koristi se samo jedanput godišnje.

Ne koristiti u mladoj mrkvi, ni u vrijeme nicanja mrkve.

Ne smije se miješati s cikloheksadinonskim graminicidnim herbicidima u mrkvi.

Fitotoksičnost je moguća na lakšim tlima u vrijeme dugotrajnih i obilnih padalina u doba nicanja.

Herbicide na osnovi linurona ne smije se koristiti na istoj površini duže od dvije godine uzastopno.

Karenca:

91 dana za mrkvu

OVP za kukuruz, soju i suncokret