DOST 330 EC

DOST 330 EC je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i pojedinih širokolisnih korova u fazi nicanja. Zbog toga se prska po tlu nakon sjetve (sadnje), a prije nicanja korova.Primjenjiv je u ratarstvu, povrtlarstvu te jagodama.

Aktivna tvar

pendimetalin 330 g/l

Djelovanje

DOST 330 EC je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i pojedinih širokolisnih korova u fazi nicanja. Zbog toga se prska po tlu nakon sjetve (sadnje), a prije nicanja korova. Taj herbicid zaustavlja diobu i izduživanje stanica meristemanadzemnog dijela i korijena osjetljivih biljaka. Korovi ugibaju ubrzu nakon klijanja ili nakon nicanja. Sredstvo je također djelotvorno ako se unese u tlo nakon nicanja korova, u doba kada su jednogodišnji travni korovi razvili 1-2 lista i kad širokolisni korovi razviju dva prava lista. Zbog svoje iznimno male topljivosti u vodi i sklonosti vezanja na čestice tla, DOST 330 EC praktično se ne ispire u dublje slojeve tla, što je veoma važno za pjeskovite ikamenite terene, a isto tako i za mlade nasade.

Primjena

u kukuruzu nakon sjetve i prije nicanja kukuruza i korova, ili rano poslije nicanja kukuruza u kojičini od 4-6 l/ha, odn. 2,5-3,5 l/kj, uz utrošak vode od 300-600 l/ha. DOST 330 EC se prska sam ili u kombinaciji sa triazinima;

u žitaricama  (oz. pšenica, oz. i j. ječam, oz. raž) prska se po tlu nakon sjetve, a prije nicanja, ili nakon nicanja, pa do busanja pšenice u količini 5-5 l/ha, odn. 3-3,5 l/kj, ovisno o vrsti korova i o tipu tla, uz utrošak škropiva od 200-600 l/ha. DOST 330 EC može se kombinirati s ostalim herbicidima koji se upotrebljavaju u pšenici (npr. s djel. tvari izoproturon);

u suncokretu  se unosi u tlo u količini od 4,5-5,5 l/ha, odn. 2,5-3,3 l/kj, a preporučuje se kombinirati s herbicidima što su djelotvorniji prema širokolisnim korovima ili nakon sjetve, a prije nicanja kulture i korova;

u grahu i mahunama  unosi se u tlo prije sjetve bilo sam DOST 330 EC u količini od 5-6 l/ha, odn. 3-3,5 l/kj, bilo u kombinaciji s drugim herbicidima;

u duhanu se DOST 330 EC može upotrijebiti tako da se:

 • unese u tlo prije sadnje,
 • prska površina prije sadnje,
 • prska nakon posljednje obrade u trake širine 40-60 cm
 • suzbijaju zaperci duhana.

Količina DOSTA 330 EC u duhanu ovisi o strukturi tla, tako da se za:

 • lakša tla preporučuje doza od 3-4 l/ha (2-2,5 l/kj),
 • srednje teška tla 4-5 l/ha (2,5-3 l/kj)
 • teška tla 5-6 l/ha (3-3,5 l/kj).

DOST 330 EC je kontaktno sredstvo za suzbijanje zaperaka, i uništava uništava mlade izdanke, a ne oštećuje zrelije lisno tkivo. Prvo prskanje može se izvršiti na biljkama potpuno razvijenih listova pošto se posijeku vrhovi, a biljke budu na početku cvatnje. Drugo prskanje može biti potrebno u biljaka koje naglo rastu, prije nego što pazušni pupovi postanu duži od 1 cm. Treba prskati krupnim kapima uz utrošak vode od 400-500 l/ha. Optimalna koncentracija za prskanje jest 1,25-1,6 %. Da bi se pripremilo sredstvo (škropivo) za prskanje, treba staviti 1,25-1,6 l DOSTA 330 EC u 100 l vode;


u krumpiru  nakon sadnje, a prije nicanja kulture i korova prska se uz unošenje u tlo ili bez toga u količini od 4-6 l/ha, odn. 2,5-3,5 l/kj;

u soji  se DOST 330 EC može upotrijebiti:

 • unošenjem u tlo prije sjetve u količini od 4-6 l/ha, odn. 2,5-3,5 l/kj u ovisnosti o tipu tla i o sadržaju organske tvari, sam ili u kombinaciji sa sredstvima djelotvornim na širokolisne korove;
 • nakon sjetve, a prije nicanja kulture i korova u količini od 4-6 l/ha, odn. 2,5-3,5 l/kj;

u grašku  se prska:

 • lakša tla (manje od 1,5% organske tvari) 3 l/ha
 • srednje teško tlo 4-5 l/ha
 • teško tlo (više od 1,5% organske tvari) 6 l/ha, unošenjem u tlo prije sjetve ili površinski nakon sjetve, a prije nicanja;

u luku ( iz sjemena i iz lučica )  upotrebljava se u količini od 5 l/ha, odn. 3 l/kj poslije sjetve ili sadnje,  a u povrću iz presadnica ( rajčica, kupus, paprika )  prije presađivanja, uz utrošak vode od 300-600 l/ha. Luk sijan izravno iz sjemena može se prskati nakon nicanja, kad je potpuno razvijen prvi pravi list;

u jagodama  prska se u količini od 6 l/ha, odn. 3,5 l/kj prije ili odmah nakon nicanja korova, i to kako u tek presađenom tako i u starom nasadu jagoda. Među novoposađenim jagodama koje miruju, DOSTOM 330 EC prska se u jesen ili u rano proljeće, neposredno nakon sadnje, a prije nicanja korova. U starm nasadu jagoda prska se tlo bez korova od jeseni do ranog proljeća, uz utrošak vode od 200-500 l/ha. DOST 330 EC suzbija korove u vrijeme klijanja, a ne suzbija odrasle korove. Stoga se preporučuje da se kultivacijom unište svi zatečeni izrasli korovi prije nego se upotrijebi DOST 330 EC. Ostaci pretkulture moraju se dobro izmiješati sa tlom, bilo oranjem bilo tanjuranjem, prije upotrebe herbicida.

DOST 330 EC može se prskati prije sjetve (sadnje) uz unošenje u tlo ili bez toga, ili nakon sjetve (sadnje), a prije nicanja, ili pak poslije nicanja. Način upotrebe ovisi o usjevu, o klimatskim prilikama, o pripadnoj poljoprivrednoj mehanizaciji i o tome prska li se u kombinaciji s drugim herbicidima.

Fitotoksičnost

Ako se upotrijebi u preporučenoj količini i na pravilan način, nije toksičan za usjeve kojima je namijenjen. Ne smije se rabiti u luku iz presadnica ni u luku na lakim tlima (izaziva deformacije i zastoj u rastu), jednako ne u zaštićenom prostoru. Također se ne smije rabiti u luku za salatu, u korjenastom povrću ni u ranim sortama paprike. Smije se koristiti samo jednom godišnje na istoj površini.

Plodored

Nakon uporabe u krumpiru i u povrću ne smije se iste godine sijati repa ni cikla, a mogu kupus, rajčica, mrkva, luk, soja, salata i kukuruz. Grašak, grahorica, ječam mogu se sijati tek nakon 3 mjeseca i dubljeg preoravanja.

Karenca

42 dana za rajčicu, 63 dana za luk, krumpir, kupus i papriku, a za kukuruz, soju, suncokret, duhan i pšenicu osigurana je vremenom uporabe.