AFALON

Afalon je rezidualni i kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih  korova u kukuruzu, soji, suncokretu, mrkvi i krumpiru.

HERBICID, formuliran kao moćivo prašivo za suspenziju (WP)

Djelatna tvar

Linuron 50%

Primjena

Afalon je rezidualni i kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih  korova u:

kukuruzu, u dozi 1,5-2,5 kg/ha, primjenom nakon sjetve, a prije nicanja usjeva. U nižoj dozi primjenjuje se na srednje teškim  tlima, a u višoj dozi na teškim tlima.

soji i suncokretu, u dozi 2-2,5 kg/ha, primjenom nakon sjetve, a prije nicanja usjeva,

mrkvi, u dozi 2 kg/ha ukoliko se primjenjuje nakon sjetve, a prije nicanja mrkve ili u dozi 1,5-2 kg/ha ukoliko se primjenjuje nakon nicanja, kada mrkva razvije 3-4 lista. Ne smije se koristiti u vrijeme nicanja mrkve kao niti u proizvodnji mlade mrkve.

krumpiru, u dozi 1.5-2,5 kg/ha, primjenom nakon sjetve, a prije nicanja krumpira.

Radi proširenja spektra djelovanja na travne korove može se kombinirati s drugim herbicidima .

Na istoj površini koristi se samo jedanput godišnje.

Ne koristiti u mladoj mrkvi, ni u vrijeme nicanja mrkve.

Ne smije se miješati s cikloheksadinonskim graminicidnim herbicidima u mrkvi.

Fitotoksičnost je moguća na lakšim tlima u vrijeme dugotrajnih i obilnih padalina u doba nicanja.

Herbicide na osnovi linurona ne smije se koristiti na istoj površini duže od dvije godine uzastopno.

 

Karenca

91 dana za mrkvu, OVP za kukuruz, soju i suncokret

Izdvojeni sadržaj