SYSTHANE 24 E

SYSTHANE 24 E je sistemični fungicid s preventivnim, kurativnim i eradikativnim djelovanjem protiv širokog spektra gljivičnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, povrćarstvu te ukrasnom bilju.

Aktivna tvar  Miklobutanil 234 g/l

Formulaicja  Tekući koncentrat za emulziju ( EC )

Primjena

SYSTHANE 24 E je sistemični fungicid (treća generacija triazola) s preventivnim, kurativnim i eradikativnim djelovanjem protiv širokog spektra gljivičnih bolesti u:

 • vinogradarstvu: pepelnica (Uncinula necator) i crna trulež (Guignardia bidwellii). Djelovanje na crnu trulež razlikuje ga od drugih triazola, koji ne djeluju na ovu bolest. Prije cvatnje koristi se u koncentraciji 0,01% (10 ml u 100 l vode), a poslije cvatnje u koncentraciji 0,0125% (12,5 ml u 100 l vode). SYSTHANE 24 E je potpuno selektivan za sve vinske i stolne sorte grožđa, ne uzrokuje ožegotine niti ostavlja tragove na bobicama.
 • voćarstvu: krastavost ili fuzikladij jabuke (Venturia inaequalis) i kruške (Venturia pyrina)  i pepelnica (Podosphaera leucotricha) na jabuci
  Kod suzbijanja fuzikladija preporučuje se dodati preventivni fungicid (DITHANE DG NEOTEC/DITHANE M-45 ili MANKONOR 80 WP) što nam omogućuje duži razmak između dva tretiranja. Tretiranje treba započeti u fazi primarnih infekcija (travanj, svibanj). Koncentracija upotrebe je 0,02-0,03% (20 -30 ml u 100 l vode).

  pepelnica (Sphaerotheca pannosa i Sphaerotheca spp.) na breskvi, nektarini i marelici,
  hrđa (Tranzschelia pruni spinosae) na šljivi i kupini,
  trulež plodova i sušenje mladica koštičavih voćaka (Monilia fructigena, Monilia laxa).

  Protiv ovih bolesti sredstvo se primjenjuje u koncentraciji 0,02-0,03% (20-30 ml u 100 l vode).
 • ukrasnom bilju: pepelnica (Sphaerotheca pannosae), crna lisna pjegavost (Marssonina rosae/Diplocarpon rosae) i hrđe (Phragmidium spp. i Uromyces spp.) na ružama i karanfilima. Koristi se u koncentraciji 0,025- 0,05% (25 - 50 ml u 100 l vode).
 • povrćarstvu: pepelnica (Erysiphe cichoracearum) na tikvama, krastavcima i lubenicama, te pepelnicu (Leveillula taurica) na paprici, rajčici i artičoki u koncentraciji 0,03 -0,05% (30 -50 ml u 100 l vode).

Karenca:   14 dana za krastavce 21 dana za jabuke 35 za vinovu lozu

*pH-vrijednost 5%-tne emulzije: 5,8

Pakiranje:  50  ml;1 l