PERGADO F

Pergado F je sistemični fungicid za suzbijanje plamenjače u vinovoj lozi.

 

Sastav:

Mandipropamid (50 g/l) + folpet (400 g/l).

Formulacija:

Močive granule (WG).

Opis pripravka:

Kombinirani fungicid s translaminarnim i površinskim djelovanjem za suzbijanje plamenjače u vinovoj lozi.

Način djelovanja:

Djelatna tvar mandipropamid se odmah nakon aplikacije veže uz voštane slojeve biljne površine te se kroz njih postupno premješta i ulazi u biljni organ premještajući se i do suprotne, netretirane strane lista. Zbog vezanja i deponiranja u voštanim slojevima lista mandipropamid je iznimno otporan na ispiranje.Mandipropamid snažno djeluje na klijanje zoospora i zoosporangija, međutim djeluje i na rast micelija u vrlo ranim fazama nakon infekcije.
Pergado F ometa biosintezu fosfolipida te jena taj način suzbija bolesti biljaka.
Folpet pruža površinsku zaštitu od infekcija sa najvažnijim uzročnicima bolesti u vinovoj lozi uz iznimku pepelnice. Folpet kao fungicid nespecifičnog mjesta djelovanja omogućava dobru zaštitu od pojave rezistencije plamenjače na mandipropamid. Osim na plamenjaču folpet osigurava djelovanje i na crnu pjegavost te popratno djelovanje na sivu plijesan.

Primjena:

Za suzbijanje plamenjače vinove loze(Plasmopara viticola) u količini od 2,5 kg/ha (250 g na 1000 m2).
Može se najviše 4 puta koristiti u vegetaciji u razmacima od 8-14 dana.

Miješanje:

Sredstvo se radi proširenja spektra može miješati sa fungicidima za suzbijanje pepelnice, sive plijesni ili sa insekticidima protiv grozdovih moljaca.

Upozorenja:

Primjena iz zrakoplova nije dopuštena. Može se najviše 4 puta koristiti u vegetaciji u razmacima od 8-14 dana.

Karenca:

35 dana za stolne sorte i 42 dana za vinske sorte vinove loze.