FOLICUR EW 250

Folicur EW 250 je sistemični fungicid za primjenu na pšenici, ječmu, raži, zobu, suncukretu, vinovoj lozi te uljanoj repici.

Sastav  tebukonazol 250g/lit

Formulacija  tekuća koncentrirana emulzija u vodi (EV), koncentrat za emulziju

Primjena
Sistemični fungicid za primjenu na:

pšenici

 • za suzbijanje pepelnice (Blumeria /Erysiphe graminis)
 • smeđe pjegavosti lišća i pljevica (Septoria spp.), u dozi 0,75-1 lit/ha (7,5-10 ml na 100 m2)
 • te hrđâ (Puccinia spp.) u dozi 0,5 lit/ha (5 ml na 100 m2), smanjuje zarazu Fusarium spp

ječmu

 • za suzbijanje mrežavosti lista ječma (Pyrenophora teres)
 • pepelnice (Blumeria graminis)
 • sive pjegavosti ječma (Rhynchosporium secalis), u dozi 1-1,5 lit/ha (10-15 ml na 100 m2), te hrđâ (Puccinia spp.), u dozi 0,5 lit/ha (5 ml na 100 m2)

raži i zobi

 • za suzbijanje hrđa (Puccinia spp.)
 • pepelnice (Blumeria graminis)
 • sive pjegavosti (Rhynchosporium secalis)
 • pjegavosti lišća zobi (Septoria avenae), u dozi 0,5 lit/ha (5 ml na 100 m2)

suncokretu

 • za suzbijanje bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum)
 • sive plijesni (Botrytis cinerea), u dozi 1,5 lit/ha (15 ml na 100 m2)
 • te hrđe suncokreta (Puccinia helianthi), u dozi 0,5 lit/ha (5 ml na 100 m2)

Prvi put se primjenjuje za vrijeme butonizacije, a drugi put u prvoj polovici cvatnje.

vinovoj lozi

 • za suzbijanje pepelnice vinove loze (Uncinula necator), u koncentraciji 0,03% (30 ml na 100 lit vode).
  Za istovremeno suzbijanje
  • plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola)
  • pepelnice vinove loze (Uncinula necator)
  • sive plijesni (Botrytis cinerea)

koristi se u kombinaciji sa sredstvom Euparen WP 50, primjenom nakon cvatnje, u sljedečim koncentracijama: Folicur EW 250 0,025% + Euparen WP 50 0,25% (25 ml + 250 ml u 100 l vode)

 

 

Sistemični fungicid za suzbijanje biljnih bolesti na uljanoj repici

 • raka (Sclerotinia sclerotiorum)
 • pjegavosti (Alternaria spp.)
 • sive plijesni (Botrytis cinerea)u dozi 1,5-2 lit/ha.


Može se koristiti najviše dva puta u vegetaciji s tim da je prvo tretiranje u fazi 6 listova tj. u jesen.

Ograničenja

 • na žitaricama, suncokretu i uljanoj repici smije se primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini, a na vinovoj lozi tri puta godišnje u istom nasadu,
 • primjena iz zrakoplova je dopuštena ukoliko se provodi na udaljenosti najmanje 500 metara od naselja i gospodarskih objekata te najmanje 300 metara od voda, izvora voda i bunara.


Karenca
42 dana za pšenicu, ječam, raž, zob te vinovu lozu (za sredstvo primijenjeno sâmo i u kombinaciji s Euparen WP 50) i 56 dana za suncokret i uljanu repicu.

Radna karenca
24 sata.