FALCON EC 460

Falcon EC 460 sistemični fungicid s kurativnim djelovanjem te se primjenjuje za zaštitu pšenice i ječma  od brojnih uzročnika bolesti te pepelnice vinove loze.

Sastav  spiroksamin, 250 g/lit

             tebukonazol, 167 g/lit
             triadimenol, 43 g/lit

Formulacija  tekući koncentrat za emulziju (EC)

Uporaba

Falcon EC 460sistemični fungicid s kurativnim djelovanjem te se primjenjuje za zaštitu od:

pšenica i ječam

  • pepelnice (Erysiphe/Blumeria/graminis)
  • hrđe (Puccinia spp.)
  • smeđe pjegavosti lista (Septoria spp.)
  • smeđe pjegavosti pljevica (Septoria/Stagonospora nodorum)
  • sive pjegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis f.sp. hordeum)
  • za suzbijanje mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres)
  • te smanjenje zaraze s paleži klasa (Fusarium spp.), u količini 0,6 lit/ha uz utrošak od 300 lit vode/ha, zadnje tretiranje vrši se prije početka cvatnje (60 ml preparata u 30 lit vode na 1000 m2)

vinova loza

  • pepelnice (Uncinula necator), u količini 0,3-0,4 lit/ha (30-40 ml preparata u 100 lit vode na 1000 m2).

Ograničenja

-može se koristiti najviše dva puta u vegetaciji,

-tretiranje zrakoplovom nije prihvatljivo jer sa smanjenjem volumena škropiva raste njegova lužnatost (pH),

-ne preporučuje se miješanje sa preparatima na osnovi triazamata, karbamatnim insekticidima, malationom, fosalonom, metildationom, propargitom, heptenofosom, triklorfonom, diklorvosom, folpetom i kaptanom.

Karenca
42 dana za pšenicu, ječam i vinovu lozu.