DIFCOR

DIFCOR je sistemični fungicid koji se koristi za suzbijanje biljnih bolesti na jabuci ( fuzikladij i pepelnica ) a u zemljama EU primjenjuje se i za suzbijanje uzroćnika bolesti na mnogim povrtnim kulturama.

Aktivna tvar  Difenkonazol 250 g/l

Formulacija  Tekući koncentrat za emulziju ( EC )

Primjena

DIFCOR je sistemični fungicid na osnovi provjerene aktivne tvari difenkonazol.

Koristi se za suzbijanje biljnih bolesti na jabuci :

  • pjegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inaequalis) u koncentraciji 0,013% (13 ml na 100 l vode) prije pojave prvih simptoma bolesti i 0,015% (15 ml na 100 l vode) za kurativnu zaštitu.

    Kurativnu zaštitu preporučuje se provoditi samo ako postoji antifuzikladijska prognozna služba. Sredstvo ne koristiti za eradikativnu zaštitu. Kako bi se spriječila pojava rezistencije preporučuje se primjena u kombinaciji s nekim od protektivnih fungicida, kao npr. DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC.
  • pepelnica (Podosphaera leucotricha) u koncentraciji 0,013% (13 ml na 100 l vode).

Smije se primijeniti najviše četiri puta godišnje u istom nasadu i to u razmacima 7 do 10 dana.

Prema europskim preporukama za integriranu proizvodnju kupina fungicid DIFCOR može se koristiti do tri puta, od kretanja vegetacije pa do cvatnje, protiv dominantnih gljivičnih bolesti na kupini - pjegavost, palež, sušenje izboja i hrđe.

DIFCOR se u zemljama Europske unije uspješno primjenjuje u mnogim povrtlarskim kulturama, jer osim pepelnice suzbija krastavosti, pjegavosti, alternarije i druge gljivične bolesti.

U peršinu, mrkvi i celeru koristi se u dozi 0,5 l/ha, dva do četiri puta u vegetaciji. U kupusnjačama se koristi u dozi 0,5 l/ha, a dozvoljena su dva tretiranja tijekom vegetacije. Za rajčicu doza je također 0,5 l/ha uz karencu od 20 dana.

Karenca:  35 dana za jabuke i ispašu

*pH-vrijednost 5%-tne emulzije: 6,5

Pakiranje:  1 l