CANTUS

ANTUS je sistemični fungicid iz skupine piridin-karboksamida namijenjen za suzbijane sive plijesni vinove loze.

Aktivna tvar  boskalid 50%

Formulacija  močive samodispergirajuće mikrogranule – koncentrat za suspenziju.

Primjena

CANTUS je sistemični fungicid iz skupine piridin-karboksamida namijenjen za suzbijane bolesti.

vinove loze

  • sive plijesni (botrytis cinerea)u koncentraciji od 0,1 - 0,12 % (100 - 120 g u 100 l vode.)
  • Prilikom primjene smanjuje napad pepelince vinove loze .


U istom nasadu koristi se najviše tri puta godišnje.

Navedene koncentracije pretpostavljaju da se troši 1.000 l škropiva po hektaru vinograda. Ako se za primjenu koriste prskalice koje proizvode vrlo fine kapljice pa troše manje škropiva po hektaru (manje od 1.000 l/ha) ili raspršivači koji troše još manje škropiva, tada treba povećati koncentraciju sredstva za toliko za koliko se količina škropiva snizila ispod 1.000 l/ha.

Ograničenja

Ne miješati sa sredstvima na bazi fosetil  - Al, dimetoatom, dodinom,  cipermetrinom.


Karenca  je 28 dana za vinovu lozu