BELLIS

Belis je sistemični fungicid namjenjen za suzbijanje uzročnika krastavosti ploda jabuke i pepelnice jabuke.

Aktivna tvar: boskalid 25,2% + piraklostrobin 12,8%

Formulacijamočive samodispergirajuće valjkaste nazubljene  granule – koncentrat za suspenziju.

Primjena:

BELLIS je sistemični kombinirani fungicid namijenjen za suzbijanje sljedečih  bolesti na jabuci,

  • krastavosti plodova i pepelnice u količini od 800 g/ha (80 g na 1.000 m2), odnosno u koncentraciji od 0,08 %
    (80 g u 100 l vode, tj. 8 g u 10 l vode).
  • Primijenjen u navedenoj količini smanjuje pojavu bolesti kod uskladištenja plodova.

Ograničenja

U istom nasadu koristi se najviše četiri puta godišnje u razmacima od 10 dana.

U primjeni nije opasan za pčele i gujavice. Ne oštećuje mikrobiološku aktivnost u tlu i aktivnom mulju.

Karenca 7 dana za jabuke koje nakon berbe idu odmah na  uskladištenje,  14 dana za jabuke koje idu odmah na tržište (u prodaju).