ARTEA PLUS

Artea Plus je kombinirani sistemični fungicid za suzbijanje bolesti u ratarstvu i šumarstvu.

 

Sastav:

Ciprokonazol (160 g/l) i propikonazol (250 g/l).

Formulacija:

Koncentrat za emulziju (EC).

Opis pripravka:

Artea Plus je sistemični fungicid namijenjen za suzbijanje bolesti u žitaricama, šećernoj repi i šumarstvu.

Način djelovanja:

Obje djelatne tvari pripadaju triazolnoj skupini koju odlikuje sistemičnost tj.vrlo dobra provodljivost kroz biljne organe. Pripravak Artea Plus zbog preventivnog i kurativnog djelovanja može se primijeniti u uvjetima kada su već nastupile infekcije.

Primjena:

U suzbijanju bolesti na pšenici:

  • pepelnica (Blumeria (Erysiphegraminis f. sp. tritici),
  • rđe (Puccinia recondita),
  • smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici) u odmjeri od 0,4 – 0,5 l l/ha uz najviše dva tretiranja u vegetaciji u razmaku od najmanje 21 dan.

U suzbijanju bolesti na ječmu:

  • pepelnice (Blumeria (Erysiphe graminis f. sp. hordei),
  • rđe (Puccinia hordei),
  • smanjuje zarazu sivom pjegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis),

u odmjeri od 0,4 – 0,5 l/ha, uz najviše dva tretiranja u vegetaciji u razmaku od najmanje 21 dan. Na osjetljivim sortama ječma zadovoljavajuća djelotvornost sredstva postiže se samo uz dva tretiranja (prvo u fazi vlatanja, a drugo početkom cvatnje). 
 

U suzbijanju bolesti na šećernoj repi:

  • pjegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola), u odmjeri od 0,5 l/ha (50 ml/1000 m2) uz najviše dva tretiranja u vegetaciji.

U suzbijanju bolesti u šumarstvu:

  • hrastove pepelnice (Microsphaera alphitoides) u odmjeri od 0,4-0,5 l/ha uz najviše dva tretiranja godišnje.

Miješanje:

Pripravak se dobro miješa s većinom drugih sredstava za zaštitu bilja kao što je: Karate zeon, Amistar Extra, Axial, Lintur, Logran, i Moddus. Sredstvo se ne smije miješati s folijarnim gnojivom prije fenofaze BBCH 32 pšenice i ječma.

Upozorenja:

Ne tretirati pri visokim temperaturama, po vlažnom listu, pri brzini vjetra većoj od 5 m/s, te u uvjetima gdje se u kratkom vremenu očekuje kiša. Primjena iz zrakoplova dopuštena je u šumarstvu te na izrazito velikim površinama pod šećernom repom, uz uvjet da se tretira na udaljenosti najmanje 500 m od naselja i gospodarskih zgrada, 300 m od bunara, vodotokova, jezera i mora te 1 km od ribnjaka. Prilikom primjene iz zrakoplova brzina vjetra treba biti ispod 3 m/s, a relativna vlažnost zraka iznad 55%.

Karenca:

42 dana za pšenicu, ječam, i šećernu repu, 28 dana za šumske plodine.