ZATO PLUS

ZATO PLUS je kombinirani, sistemično preventivni fungicid koji se upotrebljava za suzbijanje bolesti na jabukama i kruškama ( pepelnica i fuzikladij ).

Aktivna tvar  kaptan 60%  +  trifloksistrobin 4%

                 
Primjena
Zato Plus je kombinirani, sistemično preventivni fungicid koji se upotrebljava za suzbijanje bolesti na jabukama i kruškama:

  • uzročnika krastavosti plodova (Venturia spp.)
  • pepelnice (Podosphaera leucotricha)


*u količini od 1,25 - 1,5 kg/ha za 2 m visine krošnje. Za svaki dodatni jedan metar visine krošnje treba povećati dozu za 0,63 - 0,75 kg/ha koristi se 500 L škropiva/ha.

Ograničenje
Na istom se nasadu smije primijeniti najviše 3 puta godišnje u razmacima 10 dana.

Fitotoksičnost
Ukoliko se primjenjuje u preporučenim količinama i na opisan način, sredstvo nije fitotoksično.

Miješanje
Nije dozvoljeno miješanje sa kiselim insekticidima (diklorvos, endosulfanom, dimetoatom), uljnim preparatima, kalcij polisulfidom, bordoškom suspenzijom i lužnatim preparatima.

Karenca
21 dan za jabuke i kruške (radna karenca: 24 sata, a za rad na povezivanju i obrezivanju 3 dana).