VERITA

Verirta je kombinirani fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze ( peronospore ), Plasmopara viticola.Sredstvo iskazuje sekundarno djelovanje na pepelnicu vinove loze (Uncinula necator).

Sastav  fosetil aluminij 66,7% ± 2,5%  +   fenamidon 4,4% ± 0,5%

Formulacija močive samodispergirajuće mikrogranule (WG), koncentrat za suspenziju (SC)

Primjena
 Kombinirani ( sistemično-preventivni ) fungicid za suzbijanje biljnih bolesti na vinovoj lozi:

  • plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), u koncentraciji 0,25-0,3% (250-300 g sredstva u 100 lit vode ili 25-30 g u 10 lit vode) uz utrošak od 1000 lit/ha škropiva.

Može se koristiti tri puta od početka cvatnje u razmacima od 14 dana.
Sredstvo iskazuje sekundarno djelovanje na pepelnicu vinove loze (Uncinula necator).

Ograničenja

Ne smije se miješati s bakrenim sredstvima, folijarnim gnojivima i akaricidima na bazi amitraza,

Primjena iz zrakoplova je dopuštena samo na izrazito velikim površinama gdje su omogućene sigurnosne zone.

Karenca   42 dana za vinovu lozu.


Utjecaj na korisne organizme
Sredstvo u primjeni nije opasno za pčele i gujavice. Ne oštećuje populaciju Pterostichus cupreus, Typhlodromus pyri i Chrysoperla carnea. Ne oštećuje mikrobiološku aktivnost tla. Oštećuje populaciju Aphidius rhopalosiphi i Amblyseius cucumeris.