UNIVERSALIS

Universalis je fungicid namjenjen suzbijanju bolesti vinove loze. Preventivno se upotrebljava protiv pepelnice i plamenjače vinove loze.

Aktivna tvar  azoksistrobin 93,5 g/l  +  folpet 500 g/l

Djelovanje
Proizvod je učinkovita kombinacija dva fungicida za gljivične bolesti vinove loze.
Aktivni sastojak azoksistrobin (postojan na lisnoj površini - pouzdano djelovanje na pepelnicu) spada u kemijske klase beta-methoxyacrylate (strobilurin derivata) i inhibira transport elektrona u mitohondrijske respiratornog lanca. Azoxystrobin je lokalni sistemik i ima kurativna svojstva (propadanje micelija). Folpet ima kontaktno djelovanje. Spriječava klijanje, i daje trajne zaštite okoliša. Preventivno se upotrebljava protiv pepelnice i plamenjače

Primjena
Koristi se za tretiranje vinove loze  protiv:

  • Pepelnica (Uncinula necator *)
  • Plamenjače (Plasmopara viticola *) odlična zaštita grodzdovih boba
  • Crna pjegavost (Phomopsis viticola)
  • Crveni lisni palež (Pseudopezicula tracheiphila)
  • Crna trulež (Guignardia bidwellii)

Ne smije se upotrebljavati više od tri puta u sezoni sa 8-12 dana razmaka

Najveća dovoljena količina tretiranja je 2,5l/ha. Količina vode se prilagodi tehnici i fenološkoj fazi tretirane biljke

Karenca za vinovu lozu je 35 dana