RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP

RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP je kombinirani fungicid namijenjen za suzbijanje peronospore vinove loze.

Aktivna tvar  metalaksil M 2,5% + bakar 40%


Formulacija  močivi prah – koncentrat za suspenziju.

Primjena
RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP je kombinirani, sistemično preventivni fungicid namijenjen za suzbijanje:
 

  • peronospore vinove loze u koncentraciji 0,4 % (400 g  sredstva u  100 l vode).

Ograničenja/Mogučnost miješanja
U istom nasadu koristi se najviše tri puta godišnje u razmacima od 10 - 14 dana.

Zbog moguće fitotoksičnosti ne preporučuje se miješati sa svim kiselim insekticidima, fosalonom, etefonom i folijarnim gnojivima.

 
Karenca je 35 dana za vinovu lozu