RIDOMIL GOLD COMBI 45 WG

Ridomil Gold Combi 45 WG je kombinirani fungicid sa sistemičnim i kontaktnim načinom djelovanja.

 

Sastav:

Metalaksil-M (50g/l) i folpet (400g/l).

Formulacija:

Močive granule (WG).

Opis pripravka:

Ridomil Gold Combi je kombinirani fungicid sa izraženim sistemičnim i površinskim (kontaktnim) djelovanjem visoke učinkovitosti na plamenjaču vinove loze.

Način djelovanja:

Djelatna tvar metalaksil-M odlikuje se iznimno dobrom pokretljivošću u biljnim provodnim snopovima (uglavnom pokretljivošću prema gore). Samim time prati rast biljke premještanjem u novoizrasle biljne organe. Rezidualno djelovanje je među najdužim u usporedbi sa ostalim peronosporicidima. Također je poznato da posjeduje najduži period kurativnog djelovanja, iako se, radi antirezistentne strategije, preporučuje primjena u preventivi. Folpet pruža površinsku zaštitu od infekcija sa najvažnijim uzročnicima bolesti u vinovoj lozi uz iznimku pepelnice. Folpet kao fungicid nespecifičnog mjesta djelovanja omogućava dobru zaštitu od pojave rezistencije plamenjačena metalaksil-M. Osim na plamenjaču folpet osigurava djelovanje i na crnu pjegavost te popratno djelovanje na sivu plijesan.

Primjena:

U vinovoj lozi protiv plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) u koncentraciji 0,2% odnosno 200 grama u 100 l vode na 1000 m2. Sredstvo se može koristiti najviše tri puta godišnje na vinovoj lozi u razmacima 10 – 14 dana. Idealno je započeti sa primjenom već prije cvatnje.

Miješanje:

Sredstvo se radi proširenja spektra može miješati sa fungicidima za suzbijanje pepelnice, sive plijesni ili sa insekticidima protiv grozdovih moljaca.

Upozorenja:

 

Karenca:

Posljednje prskanje pred berbu stolnih sorti vinove loze iznosi 21 dan, a pred berbu vinskih sorti vinove loze 42 dana.