NIMROD 25 EC

NIMROD 25 EC je preventivni i sistemični fungicid za suzbijanje pepelnica na jabukama, krastavcima, lubenicama i dinjama.

Preventivni i sistemični fungicid za suzbijanje pepelnica na jabukama, krastavcima, lubenicama i dinjama.

Inhibitor biosinteze adenozina - iskazuje jaki antisporulantni učinak.

Aktivna tvar:bupirimat, 250 g/l

Formulacija:tekući koncentrat za emulziju - EC

Djelovanje, primjena i doze primjene:

Preventivni i sistemični fungicid za suzbijanje:

pepelnice (Podosphaera leucotricha) na jabukama na sortama osjetljivim na pepelnicu (Golden delicious i dr.) u koncentraciji 0,04-0,05 % u razmacima 7-14 dana
Zbog moguće fitotoksičnosti ne preporuča se za sorte Jonathan, Cox orange, Morgenduft i Imperatore.
pepelnice (Erysiphe cichoracearum) na krastavcima, lubenicama i dinjama u koncentraciji 0,04-0,05% (4-5 ml u 10 l vode ili 40-50 ml u 100 l vode) u razmacima 7-14 dana. Za prskanje se koristi leđna ili traktorska tlačna prskalica: tlak 1-3 bara, protok 0,3-0,5 lit/min.

Utjecaj na korisne organizme:

U primjeni Nimrod 25 EC nije opasan za: pčele, gujavice i predatore: Ptereostichus cupreus, Chrysoperla carnea, Aphidius rhopalosiphi. Djelomično oštećuje populaciju Typhlodromus pyri. Oštećuje populaciju Encharsia formosa. Ne oštećuje C-N-mikrobiološku aktivnost tla.

Ograničenja:

Ne preporuča se miješanje s ditiokarbamatnim fungicidima (mankozeb, propineb, metiram), bakrenim fungicidima, fosetilom, propamokarbom, svim lužnatim preparatima i dodinom. Ne smiju se dodavati okvašivači. Ne tretirati na otvoren cvijet. Ne koristiti preparat kod biljaka oslabljenih od suše. Može se koristiti najviše 4 puta tijekom vegetacije jabuka i 6 puta na krastavcima. Primjena iz aviona nije dozvoljena.

Karenca: 21 dan za jabuke; 7 dana za krastavce, lubenice i dinje;