LAMARDOR 400 FS

Lamardor 400 FS  se koristi kao kontaktno - sistemični fungicid za suzbijanj biljnih bolesti koje se prenose sjemenom kod pšenice, ječma, raži, zobi.

Aktivna tvar  protiokonazol 250 g/lit. + tebukonazol 150 g/lit.

Formulacija tekuća koncentrirana suspenzija za tretranje sjemena (FS)

Primjena
Lamardor 400 FS  se koristi kao kontaktno - sistemični fungicid za suzbijanj biljnih bolesti koje se prenose sjemenom :

pšenice, za suzbijanje uzročnika:

 • smrdljive snijeti (Tilletia caries),
 • prašne snijeti pšenice (Ustilago tritici) i
 • fuzarioze sjemena (Fusarium culmorum, Fusarium graminearum, Fusarium avenaceum),
 • smeđa pjegavosti pljevica ( Stagonospora nodorum),
 • snježna plijesan (Microdochium nivale)

* u dozi od 15 - 20 ml sredstva u 300 ml vode na 100 kg sjemena;

ječma, za suzbijanje uzročnika:

 • prašne snijeti ječma (Ustilago nuda) i
 • pjegavosti ječma (Pyrenophora graminea),
 • snježna plijesan (Microdochium nivale)

*u dozi od 15 - 20 ml sredstva u 300 ml vode na 100 kg sjemena;

raži, za suzbijanje uzročnika:

 • snježna plijesan ( Michrodochium nivale ),
 • fuzarioze sjemena ( Fusarium spp. )

zobi, za suzbijanje uzročnika:

 • prašna snijet ( Ustilago avenae ),
 • snježna plijesan ( Michrodochium nivalae ),
 • fuzarioze sjemena ( Fusarium spp. )

Za sve navedene kulture koristi se količina od 15 – 20 ml sredstva u 300 ml sredstva u 300 ml vode na 100 kg sjemena. Bolja djelotvornost na Fusarium graminearum i Stagnospora nodorum postiže se primjenom više preporučene količine sredstva.

Fitotoksičnost
Primijenjen u preporučenim količinama i na opisani način, Lamardor 400 FS nije fitotoksičan za navedene kulture.

Ograničenje
Sjeme na kojem je primijenjeno sredstvo ne smije se koristiti za ishranu ljudi, riba, ptica, peradi, divljači i domaćih životinja.

Miješanje
Sredstva nije potrebno miješati s drugim pripravcima.

Karenca
Osigurana je vremenom i načinom primjene sredstva.