BUMPER 25 EC

Bumper je fungicid širokog spektra djelovanja a suzbija najvažnije bolesti u pšenici, ječmu, vinovoj lozi i ukrasnom bilju.

Aktivna tvarpropikonazol, 250 g/l

Formulacijatekući koncentrat za emulziju - EC

Djelovanje i upotreba

Bumper 25 EC je sistemični i preventivni fungicid iz porodice triazola. Zahvaljujući sistemičnom djelovanju suzbija širok spektar bolesti iz razreda: Ascomycetes, Basydiomycetes, Deuteromycetes te se koristi za suzbijanje sljedećih bolesti:

u pšenici i ječmu

 • pepelnica (Erysiphe graminis var. tritici i hordei),
 • hrđa (Puccinia spp.),
 • siva pjegavost (Rynchosporium secalis),
 • međa pjegavost lišća (Septoria tritici),
 • smeđa pjegavost pljevica (Stagonospora nodorum),
 • mrežasta pjegavost (Helminthosporium spp.)

 * Bumper-u 25 EC može se dodati 100 do 140 g djelatne tvari karbendazima radi proširenja spektra na Fusarium spp. i Pseudocercosporella herpotrichoides pod uvjetom da se poštuje karenca od 42 dana za ovu kombinaciju.

u vinovoj lozi

 • pepelnica (Uncinula necator) isključivo za preventivnu zaštitu u kombinaciji s kontaktnim fungicidima (močivi sumpor i dr.)

 * Bumper 25 EC treba koristiti u vrijeme najjačeg pritiska bolesti: neposredno pred i neposredno poslije cvatnje vinove loze. Ne preporučuje se tijekom vegetacije koristiti sam.

u ukrasnom bilju

 • hrđa (Puccinia spp.),
 • žuta hrđa (Phragmidium spp.) i
 • pjegavost lista (Septoria spp.).

 * Može se primijeniti u početnoj fazi pojave bolesti ili kad se jave vanjski simptomi bolesti.

Način djelovanja

 • inhibitor biosinteze ergosterola
 • biljka ga brzo apsorbira (oko 1 sat nakon primjene) i translocira se u gornje dijelove biljke kroz ksilem
 • ima preventivno, kurativno i eradikativno sistemično djelovanje
  sprečava razvoj bolesti u stadiju inokulacije i sprječava sporulaciju

Doze

 • pšenica i ječam: 0,5 l/ha (50 ml u 30-60 l vode na 1000 m²) kod tretiranja s tla i 0,7 l/ha kod aviotretiranja s najmanje 50 l/ha vode
 • vinova loza: 0,01 % - 0,015 % (10-15 ml sredstva u 100 l vode)

Kompatibilnost

Bumper 25 EC je kompatibilan s većinom uobičajenih preparata. Preporuča se kod kulture ili mješavine koju nismo do sada koristili napraviti test kompatibilnosti. Ne preporučuje se miješanje s kontaktnim herbicidima. Prije fenofaze 31 ne miješati s gnojivima.

Ograničenja

U pšenici i ječmu može se najviše dva puta koristiti godišnje na istoj površini. Prvo tretiranje obaviti pred kraj busanja. U vinovoj lozi može se najviše tri puta koristiti u vegetaciji.
Aviotretiranje se dozvoljava samo na izrazito velikim površinama u žitaricama pod uvjetom da je udaljeno najmanje 500 m od naselja i gospodarskih zgrada i 300 m od vodotokova, jezera i mora.

Karenca

35 dana za žitarice i vinovu lozu.