TALENDO

Talendo TM  je fungicid za suzbijanje pepelnice vinove loze ( Uncinula necator ).

Aktivna tvar    prokvinazid 20%

Formulacija     tekući koncentrat za emulziju (EC)

TalendoTM  je fungicid na osnovi  djelatne tvari prokvinazid iz grupe kvinazolinona, otkrivene i komercijalizirane od strane tvrtke DuPont sa jedinstvenim načinom djelovanja.

Mehanizam djelovanja:
Prokvinazid djeluje preventivno na uzročnika pepelnice vinove loze i to dvojako: kemijski i biokemijski.
Kemijsko
djelovanje očituje se u poremaćaju klijanja spore. Spora formira apresorij koji je deformiran i nije sposoban izvršiti infekciju.
Biokemijsko djelovanje podrazumijeva sposobnost aktivne materije da aktivira i stimulira imuno sustav biljke kroz aktivaciju velikog broja enzima. TalendoTM   zadržava efikasnost i pri nižim temperaturama.
Jedna od specifičnosti djelovanja fungicida TalendoTM je i njegova plinska faza. Zahvaljujući visokom
naponu pare, sredstvo ne pokazuje svoje djelovanje samo na mjestu aplikacije, već i u neposrednoj okolini.
Ovaj fenomen je od posebne važnosti pri zaštiti bobica u vrijeme zatvaranja grozdova.


Primjena

Talendo TM je lokal-sistemični rezidualni fungicid za suzbijanje

  • pepelnice vinove  loze (Uncinula necator)

 u količini 200-500ml/ha. Primjenjuje se u intervalima 14-21 dan.
Faza razvoja vinove loze kada se preparat može primijeniti je od kretanja vegetacije pa sve do šarke,
odnosno sve dok postoji opasnost od infekcije. TalendoTM    se primjenjuje isključivo preventivno prije ostvarene infekcije. Preporučuje se primjena 2-3 tretmana u bloku, ali može i naizmjenično sa fungicidima drugačijeg mehanizama.

Karenca   28 dana