SHAKAL 500 SC

SHAKAL 500 SC  je prevetivni fungicid za suzbijanje plamenjače na krumpiru (Phytopthora infenstans).

Aktivna tvar  fluazinam   500 g/l

Formulacija  tekuća koncentrirana suspenzija

Primjena

SHAKAL 500 SC je prevetivni fungicid za suzbijanje plamenjače na krumpiru (Phytopthora infenstans)  u količini sredstva 300-400 ml/ha.

Dopušteno je najviše  6 tretiranja u vegetaciji u razmacima  7-10 dana kod manje i 10-14 dana kod veće preporučene količine sredstva.

Karenca  7 dana za krumpir