PROFILER

Profiler je kombinirani preventivni fungicid koji se koristi za suzbijanje plamenjače vinove loze ( Plasmopara viticola  ).

Sastav  fluopikolid 4,4 %  +  fosetil aluminij  66,7 %

Primjena
Profiler je kombinirani preventivni fungicid koji se koristi za suzbijanje

  • plamenjače vinove loze(Plasmopara viticola), u količini 2,5 - 3 kg/ha uz utrošak 800 - 1000 L vode/ha (250 - 300 g preparata na 1000 m2).

Broj prskanja
Može se najviše 3 puta koristiti u vegetaciji u razmacima od 12 -14 dana. Prilikom primjene treba spriječiti kontaminaciju bunara, vodotokova, jezera, izvora i susjednih kultura, tako da se prskanje provodi na udaljenosti od najmanje 20 m od njih. Treba poštivati vodozaštitne zone.

Miješanje
Sredstvo se ne smije miješati s mankozebom, propinebom i lužnatim preparatima.

Fitotoksičnost
Primijenjen u propisanim količinama i na opisani način Profiler nije fitotoksičan za vinovu lozu.

Karenca  42 dana za vinovu lozu.