NORDOX 75 WG

NORDOX 75 WG je preventivni (kontaktni) fungicid na osnovi bakra namjenjen za suzbijanje brojnih uzročnika bolesti na vinovoj lozi, vočkama, maslinama, krumpiri i povrću.

Aktivna tvar: bakreni oksid (Cu2O)  75 %

Formulacija: močive samodispergirajuće granule (WG)

NORDOX 75 WG primjenjuje se isključivo za preventivna tretiranja:

na vinovoj lozi za suzbijanje:

  • plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i
  • crne pjegavosti (Phomopsis viticola),

 * u koncentraciji 0,1-0,15 % (100-200 g u 100 l vode);

na voćkama za suzbijanje:

  • pjegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), tretiranjem u vrijeme mirovanja vegetacije u koncentraciji 0,2 % (200 g u 100 l vode), pri pojavi zelenoga vrha pupa (fenofaza B) u koncentraciji 0,1-0,2%, pri pojavi mišjih ušiju (fenofaza D), u koncentraciji 0,1%;
  • bakterijske paleži (Erwinia amylovora) na jabuci, u koncentraciji 0,03% (30 g u 100 l vode), tretiranjem u fenofazi početka cvatnje do precvjetavanja jabuke (fenofaze F-H) u razmacima po 7 dana.Može se koristiti u kombinaciji s preparatima na osnovi fosetil-Al (npr. AVI WG), ali tom slučaju primjenjuje se u koncentraciji od 0,01% (10 g u 100 l vode);
  • kovrčavosti lista breskve (Taphrina deformans), u koncentraciji 0,15% (150 g u 100 l vode);

na maslinama za suzbijanje:

  • paunovog oka (Cycloconium oleoginum) na maslini, tretiranjem u rano proljeće prije pojave kiša, a prije cvatnje maslina u koncentraciji 0,15% (150 g u 100 l vode);

na krumpiru i povrću za suzbijanje:

  • plamenjače krumpira i rajčice (Phytophthora infestans) i koncentrične pjegavosti lišća krumpira i rajčice (Alternaria solani), u količini 1 kg/ha (100 g u 30-50 l vode na 1000 m2);

plamenjače krastavaca, lubenica i bundeva (Psudoperonospora cubensis), u koncentraciji 0,15%. (15 g u 10 l vode). Krastavci se smiju tretirati samo prije početka cvatnje. U početku vegetacije povrtnih kultura (do 8-10 listova) tretiranja se obavljaju sa manjom količinom vode (400 l vode/ha), a kako biljke rastu treba povečavati količinu vode i do 1.200 l/ha.

 

Karenca: 14 dana za krumpir, lubenicu i rajčicu (u polju i zaštićenom prostoru); 28 dana za bundevu, 35 dana za vinovu lozu, 56 dana za masline.

U krastavcima, breskvama i jabukama karenca je osigurana vremenom primjene.

Travu iz nasada ne koristiti kao krmivo.

Radna zabrana: 24 sata

Otrovnost: Sredstvo je razvrstano u III. skupinu otrova uz oznaku Xn (Štetno)