MODRA GALICA

MODRA GALICA služi za pripremu Bordoške suspenzije koja se rabi kao preventivni kontaktni fungicid.

Aktivna tvar:  bakar ( bakreni kation)  najmanje 25%

Formulacija:  kristali za pripremu bordoške suspenzije

Primjena

MODRA GALICA služi za pripremu Bordoške suspenzije koja se rabi kao preventivni kontaktni fungicid. Omjer Modre galice i gašenog vapna je 1:1,2-1,3; sa živim vapnom omjer je 1:0,4; a sa hidratiziranim vapnom 1:0,55. Previše vapna smanjuje djelotvornost, a premalo vapna je uzrok kiselosti suspenzije, što izaziva palež biljaka. Zato reakciju pripremljene suspenzije (pH-treba biti 7) treba kontrolirati indikator papirićima. Ovako pripremljena Bordoška suspenzija se primjenjuje za suzbijanje biljnih bolesti:

  • plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i crvene paleži lišća vinove loze (Pseudopeziza trachephila), tretiranjem samo poslije cvatnje u koncentraciji 1-1.5% (1-1.5 kg u 100 litara vode) bordoške suspenzije. Kod manje osjetljivih sorata može se koristiti i prije cvatnje vinove loze, u koncentraciji od 0.75% (750 g u 100 l vode) bordoške suspenzije.
  • pjegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke i kruške (Venturia spp.), tretiranjem u vrijeme mirovanja vegetacije, u koncentraciji od 1.5% (1.5 kg u 100 l vode) ili najkasnije do fenofaze "mišje uši", u koncentraciji od 1% (1 kg u 100 l vode), ili od fenofaze "mišje uši" do fenofaze "ružičasti pup", u koncentraciji 0.5% (500 g u 100 l vode) bordoške suspenzije.
  • kovrčavosti lišća breskve (Taphrina deformans) i šupljikavosti lišća koštičavih voćaka (Stigmina carpophila), tretiranjem u toku mirovanja vegetacije, u koncentraciji 1.5% (1.5 kg u 100 l vode) bordoške suspenzije.
  • za dezinfekciju rana na voćkama i ukrasnom drveću protiv gljive Sphaeropsis malorum, u koncentraciji od 2% (2 kg u 100 l vode).
  • plamenjače krumpira i rajčice (Phytophthora infestans), plamenjače luka (Peronospora destruktor), plamenjače kupusa (Peronospora parasitica), pjegavosti lišća celera (Septoria apiicola), pjegavosti lišća rajčice (Septoria lycopersici), u koncentraciji 1-1,5% (1-1.5 kg u 100 l vode) tj. u dozi 10-15 kg/ha bordoške suspenzije.
  • plamenjače hmelja (Pseudoperonospora humuli), u koncentraciji 1-1.5% (1-1.5 kg u 100 l vode) bordoške suspenzije. U poslijednjoj primjeni koristi se u koncentraciji od 1% (1 kg u 100 l vode).

Otrovnost: prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.