MANKOZEB

MANKOZEB je preventivni, kontaktni fungicid za suzbijanje brojnih biljnih bolesti. Primjenjuje se na vinovoj lozi,jezgričavom voću,koštičavom voću,rajčici,krumpiru,duhanu te sjemenskoj pšenici.

Gljive ne razvijaju rezistentnost na mankozeb. 

Aktivna tvar: mankozeb  80 %

Formulacija: močivo prašivo-koncentrat za suspenziju (WP)

MANKOZEB je preventivni, kontaktni fungicid za suzbijanje brojnih biljnih bolesti. Gljive ne razvijaju rezistentnost.

Primjenjuje se isključivo za preventivna tretiranja:

na vinovoj lozi  za suzbijanje uzročnika:

  • plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i
  • crne pjegavosti (Phomopsis viticola),

*u koncentraciji 0,2-0,25 % (200-250 g u 100 l vode). U tijeku vegetacije nije ograničen broj tretiranja.

 

na koštičavom voću za suzbijanje uzročnika:

  • kozičavosti lišća trešnje i višnje (Blumeriella jaapii),
  • plamenjače šljive (Polystigma rubrum),

* u koncentraciji 0,2-0,25 %.

 

na jezgričavom voću za suzbijanje uzročnika:

  • krastavosti plodova jabuke i kruške (Venturia spp.), u koncentraciji 0,25 %

 

na rajčici i krumpiru za suzbijanje uzročnika:

  • plamenjače krumpira i rajčice (Phytophtora infestans) i
  • crne koncentrične pjegavosti lišća krumpira i rajčice (Alternaria solani),

* u količini 2,0-2,5 kg/ha (200-250 g u 80 l vode na 1000 m2)

 

na duhanu za suzbijanje uzročnika:

  • plamenjače duhana (Peronospora tabacina), u koncentraciji 0,2-0,25 %

 

na sjemenskoj pšenici za suzbijanje uzročnika:

  • smeđe pjegavosti lista i pljevica (Stagnospora nodorum), u dozi 3,5 kg/ha
  • hrđe (Puccinia spp.),

*u dozi 2 kg/ha, uz utrošak vode 350-500 l/ha, tretiranjem u fazi kasnog vlatanja pa do početka klasanja.

**Za istu namjenu može se koristiti i u merkantilnoj pšenici, ali uz samo jedno tretiranje u vegetaciji.

 

U tijeku vegetacije u jezgričavim voćkama i rajčici smije se koristiti najviše tri puta.

Karenca: 14 dana za rajčicu (u polju i zaštićenom prostoru) i krumpir; 21 dan za duhan, jezgričavo i koštičavo voće i stolne sorte vinove loze; 42 dana za vinske sorte vinove loze i pšenicu.

Radna karenca: 24 sata

Otrovnost: Sredstvo je razvrstano u III. skupinu otrova uz oznakuXi (nadražujuće).