FOLPAN 80 WDG

 

FOLPAN 80 WDG je fungicid širokog spektra djelovanja. Suzbija glavne bolesti vinove loze, jabuke, kruške, koštičavog voća, maline, kupine, jagode, lubenice, dinje, krumpira, ukrasnog bilja te se koristi i u industrijske svrhe.

Aktivna tvar: folpet, 80 %

Formulacija: močive samodispergirajuće valjkaste granule - koncentrat za suspenziju

Djelovanje i primjena:

Kontaktni preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti na:

● vinovoj lozi za suzbijanje plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i sive plijesni (Botrytis cinerea)
● jabuci za suzbijanje pjegavosti lista i krastavosti plodova (Venturia inaequalis)

Doze primjene:

● na vinovoj lozi za suzbijanje plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) u koncentraciji 0,15-0,2 % te za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) u koncentraciji 0,2 % (150-200 g u 100 litara vode)
● na jabuci u koncentraciji 0,2 % (20 g u 10 litara vode)

Prednosti:

• Folpan 80 WDG uspješno suzbija najštetnije bolesti u vinogradima, voćnjacima i  
  uzgajalištima cvijeća.
• Folpan 80 WDG je posebno pogodan za suzbijanje bolesti u vinogradima.
• Folpan 80 WDG se koristi širom svijeta, sam ili u kombinaciji s drugim fungicidima.
• Folpan 80 WDG je kompatibilan sa sistemičnim fungicidima s kojima u kombinaciji ima širi spektar djelovanja, a do rezistentnosti dolazi mnogo teže nego kada se sistemici koriste sami.
• Folpan 80 WDG se koristi već više od 30 godina i do sada još nije uočena rezistentnost.
• Folpan 80 WDG se također koristi za tretiranje sjemena i gomolja, kao dezificijens tla u rasadnicima, a koristi se i kao zaštita prilikom pakiranja citrusa i ostalog voća.
• Folpan 80 WDG nije fitotoksičan. Ima malu otrovnost za sisavce, a za pčele i ostale korisne insekte nije otrovan.

U svijetu se još koristi za suzbijanje sljedećih bolesti:

• crna pjegavost (Phomopsis viticola) - vinova loza
• krastavost plodova (Venturia inaequlis) - kruška
• alternarija (Alternaria spp.) - jabuka, kruška
• kovrčavost lišća breskve (Taphrina deformans) - koštičavo voće
• gorka trulež plodova (Gleosporium fructigenum) - koštičavo voće
• siva plijesan (Botrytis cinerea) - jagoda
• plamenjača krumpira i rajčice (Phytophtora infestans)
• koncentrična pjegavost lišća krumpira i rajčice (Alternaria solani)
• polijeganje rasada (Rhizoctonia spp.) - ukrasno bilje
• polijeganje rasada (Phytium spp.) - ukrasno bilje
• palež - fuzarioze (Fusarium oxysporum) - ukrasno bilje
• siva plijesan (Botrytis cinerea) - malina, kupina
• pepelnica (Uncinula necator) - vinova loza

Karenca: 21 dan za jabuku, 35 dana za stolne sorte vinove loze, 42 dana za vinske sorte vinove loze.