ELECTIS WG

ELECTIS WG je preventivni kombinirani fungicid za suzbijanje uzročnika plamenjače na rajčici, krumpiru i vinovoj lozi.

Akrivna tvar: mankozeb 66,7 %  +   zoksamid 8,3 %

Formulacija: močive samodispergirajuće mikrogranule

ELECTIS WG je preventivni kombinirani fungicid za suzbijanje biljnih bolesti:

  • plamenjača na krumpiru (Phytopthora infenstans) i koncentrične pjegavosti lišća krumpira (Alternaria solani). Primjenjuje se u količini od 1,8-2 kg/ha (180-200 g sredstva na 1000 m2)
  • peronospore vinove loze (Plasmopara viticola) u dozama 1,5-1,8 kg/ha
  • plamenjače na rajčici (Phytopthora infenstans) i koncentrične pjegavosti rajčice (Alternaria solani) u dozama 1,5-1,8 kg/ha.

 

Može se najviše tri puta koristiti u vegetaciji. Tretirati u razmacimaod sedam dana.

Smije se primjeniti najviše četiri puta godišnje na istoj površini. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

Karenca: 7 dana za krumpir, 28 dana za stolne  sorte vinove loze, 42 dana za vinske sorte vinove loze i 56 dana za grožđice, 7 dana za rajčicu u polju i zaštićenom prostoru.

Radna zabrana:2 sata na otvorenom