DITHANE M-45

DITHANE M-45 j ekontaktni fungicid za suzbijanje neke od bolesti na vinovoj lozi, voćnim vrstama, rajčici, krumpiru,  duhanu i pšenici.

Aktivna tvar  Mankozeb 80%

Formulacija  Močivo prašivo za suspenziju ( WP )

Primjena

DITHANE M-45 koristi za suzbijanje sljedećih bolesti na:

vinovoj lozi

  • plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola) i
  • crne pjegavosti vinove loze (Phomopsis viticola)

 * u koncentraciji 0,2-0,25% (20-25 g na 10 l vode). Broj tretiranja nije ograničen.

voćkama

  • krastavosti plodova jabuke i kruške (Venturia inaequalis, Venturia pyrina)

 * u koncentraciji 0,25% (25 g na 10 l vode);

  • kozičavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) i
  • plamenjače šljive (Polystigma rubrum)

 *  u koncentraciji 0,2-0,25% (20-25 g na 10 l vode)

rajčici i krumpiru 

  • plamenjača (Phytophthora infestans) i
  • koncentrična pjegavosti lišća (Alternaria solani)

 * u količini 2-2,5 kg/ha (20-25 g/l vode

duhanu

  • plamenjača duhana (Peronospora tabacina) u koncentraciji 0,15-0,2% u proizvodnji presadnica i 0,2-0,25% nakon rasađivanja u polju

pšenici

  • smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagnospora nodorum) u dozi 3,5 kg/ha i
  • hrđe (Puccinia spp.) u dozi 2 kg/ha uz utrošak vode 350 do 500 l/ha.

Tretiranje treba obaviti u fazi kasnog vlatanja pa do početka klasanja (fenofaza 32 do 51). U merkaltilnoj pšenici smije se primijeniti samo jedanput, a u sjemenskoj pšenici najviše dva puta

 

Sadržaj cinka (Zn) i mangana (Mn) koji se nalaze u molekuli mankozeba kao mikroelementi pripomažu boljoj ishrani biljke. Sredstvo se može miješati s većinom fungicida i insekticida, osim s kiselim insekticidima, folijarnim gnojivima koja sadrže bor i sumporno-vapnenom juhom.

Dithane M-45 ne škodi pčelama i korisnoj entomofauni. Ne utječe na klijavost polena i oplodnju, kao i na mrežavost kod Zlatnog delišesa.

Karenca:  14 dana za rajčicu i krumpir21 dan za voće, stolno grožđe i duhan42 dana za vinske sorte vinove loze

*pH-vrijednost 5%-tne suspenzije: 7,1

Pakiranje:  1 kg