DITHANE DG NEOTEC

DITHANE DG NeoTec je preventivni fungicid koji upotrebljavamo za suzbijanje bolesti na vinovoj lozi, voćkama, rajčici, krumpiru, duhanu i pšenici.

Aktivna tvar  Mankozeb 75%

Formulacija  Dispergirajuće mikro granule ( WG )

Primjena

DITHANE DG NeoTec je preventivni fungicid koji upotrebljavamo za suzbijanje bolesti na:

vinovoj lozi

  • plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola) i
  • crne pjegavosti vinove loze (Phomopsis viticola)

 * u koncentraciji 0,2-0,25% (20-25 g u 10 l vode)

voćkama

  • krastavost plodova jabuke i kruške (Venturia inaequalis, Venturia pyrina)  

 * u koncentraciji 0,2-0,25% (20-25 g u 10 l vode)

  • kozičavost lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) i
  • plamenjače šljive (Polystigma rubrum)

 * u koncentraciji 0,2-0,25% (20-25 g u 10 l vode)

Ove koncentracije sredstva na vinovoj lozi i voćkama su bazirane na utrošku 1000 l vode na hektar. Ukoliko smanjujemo utrošak vode, istovremeno povećavamo koncentraciju sredstva kako bismo utrošili preporučenih 2-2,5 kg sredstva na hektar. Tijekom vegetacije smije se primijeniti najviše tri puta.

rajčici i krumpiru

  • plamenjača (Phytophthora infestans) i
  • koncentrična pjegavost lišća (Alternaria solani)

 * u količini 2-2,5 kg/ha (20-25 g u 10 l vode)

duhanu

  • plamenjača duhana (Peronospora tabacina) u koncentraciji 0,2-0,25%

pšenici

  • smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagnospora nodorum) u dozi 3,5 kg/ha i
  • hrđe (Puccinia spp.) u dozi 2 kg/ha uz utrošak 350 do 500 l vode/ha.

 * Tretiranje treba obaviti u fazi kasnog vlatanja pa do početka klasanja (fenofaza 32 do 51). U merkaltilnoj pšenici smije se primijeniti samo jedanput, a u sjemenskoj pšenici najviše dva puta.

 

Prednosti fungicida DITHANE DG NeoTec su:

- pripravak je manje ispirljiv
- manje se praši
- bolja pokrovnost
- bolja stabilnost suspenzije

Sadržaj cinka (Zn) i mangana (Mn) koji se nalaze u molekuli mankozeba kao mikroelementi pripomažu boljoj ishrani biljke. Sredstvo se može miješati s većinom fungicida i insekticida.

Karenca:  14 dana za rajčicu i krumpir21 dan za voće, stolno grožđe i duhan42 dana za vinske sorte vinove loze

*pH-vrijednost 5%-tne suspenzije: 7,1

Pakiranje:  200 g; 1 kg