COSAVET DF

COSAVET DF je preventivni, sumporni fungicid za suzbijanje uzročnika pepelnice na vinovoj lozi, jabuki, breskvi, ukrasnom bilju, povrtlarskim kulturama te hmelju.

Aktivna tvar  Sumpor 80%

Formulacija  dispergirajuće mikrogranule ( DF )

Primjena

COSAVET DF je kontaktni, preventivni fungicid za suzbijanje pepelnice na sljedećim kulturama:

  • vinovoj lozi (Uncinula necator) u koncentraciji 0,3% za preventivnu primjenu i 0,3-0,5% u vrijeme pojave bolesti
  • jabuci (Podosphaera leucotricha) u koncentraciji 0,5-0,6% prije cvatnje i 0,3-0,5% poslije cvatnje
  • breskvi (Sphaerotheca pannosa var. Persicaria) u koncentraciji 0,5-0,6% prije cvatnje i 0,3-0,4% poslije cvatnje
  • na povrtlarskim kulturama (Oidium spp.) u koncentraciji 0,3-0,4%
  • ruži (Sphaerotheca pannosa var. Rosae) u koncentraciji 0,35%
  • na cvijeću (begonije, cinerarije, krizanteme i hortenzije) u koncentraciji 0,2%
  • hmelju (Sphaerotheca humuli) u koncentraciji 0,4%

COSAVET DF ima popratno djelovanje na grinje šiškarice (Eryophiidae). Ne preporučuje se primjena u punoj cvatnji u navedenim kulturama. Na temperaturama ispod 16ºC biološko djelovanje je oslabljeno zbog znatno manje hlapivosti sumpora, a na temperaturama iznad 28ºC može izazvati blagu fitotoksičnost.

U vrijeme pojave prvih znakova bolesti preporučujemo fungicidu COSAVET DF dodati fungicid sa sistemičnim djelovanjem (DOMARK 40 ME, Systhane 24 E i drugi).

Karenca

7 dana za grašak i hmelj, 12 dana za ostalo povrće i voće, 35 dana za vinovu lozu, 56 dana za vinovu lozu primjenom u kombinaciji s ditiokarbamatnim fungicidima

*pH-vrijednost 5%-tne suspenzije: 6,1

Pakiranje:  1 kg; 10 kg