CAPTAN 80 WG

CAPTAN 80 WG je preventivni fungicid za suzbijanje uzročnika krastavosti plodova jabuka i krušaka (fuzikladija, Venturia spp.).

Aktivna tvar - kaptan  - 80 %

Formulacijamočive smodispergirajuće granule -koncentrat za suspenziju (WG)

CAPTAN 80 WG je preventivni (kontaktni) fungicid za suzbijanje uzročnika krastavosti plodova jabuka i krušaka (fuzikladija, Venturia spp.).

Primjenjuje se u koncentraciji od 0,2 % (200 g sredstva u 100 l vode)

 - može se najviše pet puta koristiti u vegetaciji.

 - nije dozvoljeno mješanje sa kiselim insekticidima (dimetoat), uljnim sredstvima, kalcij polisulfidom i bakrenim fungicidima.

 - primjena iz zrakoplova nije dozvoljena.

Karenca je 21 dan za jezgričave voćke.