CADILLAC 80 WP

 

Cadillac 80 WP je preventivni kontaktni fungicid iz grupe ditiokarbamata, širokog spektra djelovanja, iznimno učinkovit u suzbijanju bolesti na žitaricama, voćkama, vinovoj lozi, duhanu, krumpiru, paprici, rajčici i ukrasnom bilju.

Aktivna tvar

mankozeb 80%

Formulacija

močivi prah – koncentrat za suspenziju WP

Djelovanje:

Cadillac 80 WP je preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje mnogih biljnih bolesti:

 • plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola)
 • crne pjegavosti vinove loze (Phomopsis viticola)
 • kozičavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)
 • plamenjače šljive (Polystigma rubrum)
 • plamenjače duhana (Peronospora tabacina)
 • krastavosti plodova jabuke i kruške (Venturia spp.)
 • plamenjače krumpira i rajčice (Phytophtora infestans)
 • crne koncentrične pjegavosti lišća krumpira i rajčice (Alternaria solani)
 • smeđe pjegavosti lista i pljevica na sjemenskoj pšenici (Septoria spp.)
 • hrđa na pšenici (Puccinia spp.)

Primjena/doze:

 • Za suzbijanje plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola, primjenom u fenofazi 05-09), crne pjegavosti vinove loze (Phomopsis viticola), kozičavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), plamenjače šljive (Polystigma rubrum) i plamenjače duhana (Peronospora tabacina), koncentracija primjene je 0,20-0,25% (200-250 g u 100 l vode ili 20-25 g u 10 l vode );
 • Za suzbijanje krastavosti plodova jabuke i kruške (Venturia spp.) koncentracija primjene je 0,25% (250 g u 100 l vode);
 • Za suzbijanje plamenjače krumpira i rajčice (Phytophtora infestans) i crne koncentrične pjegavosti lišća krumpira i rajčice (Alternaria solani), primjenjuje se u količini od 2,0-2,5 kg/ha (200-250 g/1000 m² u 80 l vode);
 • Za suzbijanje smeđe pjegavosti lista i pljevica ( Septoria spp.) na sjemenskoj pšenici primjenjuje se u količini 3,5 kg/ha ( 350 g/1000 m²), hrđa (Puccinia spp.) primjenjuje se u količini 2 kg/ha (200 g/1000m²) uz utrošak 350-500 l vode/ha. Primjenjuje se u fazi kasnog vlatanja pa do početka klasanja (fenofaze 32-51) uz najviše dvije primjene u vegetaciji.
 • Za istu namjenu dozvoljeno je i u merkantilnoj (konzumnoj) pšenici, ali uz samo jednu primjenu u vegetaciji.

Ograničenja:

Smije se primijeniti najviše tri puta u rajčici i jezgričavim voćkama, dok se ne ograničava u krumpiru i vinovoj lozi. Ne smije se primjenjivati u kombinaciji sa sumporom za zadnju primjenu zbog usporene razgradnje na grozdu. Na višnji i trešnji smije se primjenjivati samo poslije berbe. Na tretiranim površinama ne smije se sakupljati kamilica zbog ostataka sredstva. Primjena iz zrakoplova dozvoljena je samo na velikim površinama pod pšenicom pod uvjetom da su udaljene najmanje 200 m od naselja, vodotokova, jezera i mora pri brzini vjetra ispod 3m/s.

Kompatibilnost:

Sredstvo se ne smije miješati sa kiselim insekticidima EC formulacije ( diklorvos, heptenofos, dimetoat, fosfamidon ), etefonom, akaricidima na osnovi propargita, folijarnim gnojivima koja sadrže bor, kalifornijskom i bordoškom juhom i propamokarbom.

Karenca:

 • Za krumpir i rajčicu u polju i zaštićenom prostoru 14 dana
 • Za duhan, luk, jezgričavo i koštičavo voće i stolne sorte vinove loze 21 dan
 • Za vinske sorte vinove loze i merkantilnu pšenicu 42 dana
 • Za vinovu lozu ( kombinacije sa sumporom ) 56 dana