Kontaktni fungicidi

Kontaktni fungicidi suzbijaju patogene  (uzročnike bolesti ) prije nego oni prodru u tkivo biljke i ostvare infekciju, tj. djeluju na površini biljke 

Kontaktni fungicidi se u pravilu primjenjuju prije nego što su prisutni uvjeti za razvoj gljivičnih bolesti. Njihovo kurativno djelovanje je ograničeno na maksimalno 24 sata od početka pojave povoljnih uvjeta za razvoj bolesti.

MANKOZEB

MANKOZEB je preventivni, kontaktni fungicid za suzbijanje brojnih biljnih bolesti. Primjenjuje se na vinovoj lozi,jezgričavom voću,koštičavom voću,rajčici,krumpiru,duhanu te sjemenskoj pšenici. Gljive ne razvijaju rezistentnost na mankozeb. 

MODRO ULJE

Modro ulje je kombinirani insekticid-fungicid za zaštitu trajnih nasada a primjenjuje se u stadiju mirovanja vegetacije za suzbijanje bolest i štetnika.

PROFILER

Profiler je kombinirani preventivni fungicid koji se koristi za suzbijanje plamenjače vinove loze ( Plasmopara viticola  ).

SHAKAL 500 SC

SHAKAL 500 SC  je prevetivni fungicid za suzbijanje plamenjače na krumpiru (Phytopthora infenstans).

STAR 80 WP

STAR 80 WP je preventivni kontaktni fungicid iz skupine ditokarbamata za suzbijanje biljnih bolesti na vinovoj lozi, jezgričavom i koštuničavom voću, krumpiru rajčici te sjemenskoj pšenici.

STROBY WG

STROBY WG je preventivni fungicid iz skupine strobilurina namijenjen za suzbijanje pepelnice vinove loze te pjegavosti lista i krastavosti ploda jabuke.

SUMPORNO PRAŠIVO

Sumporno prašivo je preventivni fungicid za suzbijanje pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

TALENDO

Talendo TM  je fungicid za suzbijanje pepelnice vinove loze ( Uncinula necator ).

TERCEL

TERCEL je  kombinirani preventivni fungicid namijenjen za suzbijanje krastavosti ploda i pepelnice jabuke.

COSAVET DF

COSAVET DF je preventivni, sumporni fungicid za suzbijanje uzročnika pepelnice na vinovoj lozi, jabuki, breskvi, ukrasnom bilju, povrtlarskim kulturama te hmelju.

CRYSTAL

CRYSTAL je kontaktni fungicid sa specifičnim djelovanjem na uzročnika pepelnice vinove loze.

DITHANE DG NEOTEC

DITHANE DG NeoTec je preventivni fungicid koji upotrebljavamo za suzbijanje bolesti na vinovoj lozi, voćkama, rajčici, krumpiru, duhanu i pšenici.

DITHANE M-45

DITHANE M-45 j ekontaktni fungicid za suzbijanje neke od bolesti na vinovoj lozi, voćnim vrstama, rajčici, krumpiru,  duhanu i pšenici.

KARATHANE GOLD 350 EC

Karathane GOLD 350 EC je kontaktni fungicid za suzbijanje pepelnice na vinovoj lozi, u voćarstvu, povrćarstvu, jagodama i ukrasnom bilju. 

NEORAM WG

EORAM WG je preventivni fungicid a koristi se za suzbijanje uzročnika biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćearstvu, povrtlarstvu.

RANMAN 400 SC

RANMAN 400 SC/RANMAN ACTIVATOR je novi fungicidni pripravak namijenjen suzbijanju plamenjače krumpira (Phytophtora infestans). 

MAXIM XL 035 FS

Maxim XL 035 FS je fungicid za tretiranje sjemena kukuruza za zrno i silažu  

SHIRLAN 500 SC

Shirlan 500 SC je fungicid visoke učinkovitosti na plamenjaču krumpira, različit po načinu djelovanja od ostalih fungicida za tu namjenu.

THIOVIT JET

Thiovit Jet je površinski fungicid na bazi sumpora koji se odlikuje jedinstvenom formulacijom koja bitno utječe na efikasnost i selektivnost pripravka. Namjenjen je za suzbijanje pepelnica na različitim poljoprivrenim kulturama.

Najnovije objave