Fungicidi

Fungicidi su sredstva kemijskog ili biološkog podrijetla namenjena suzbijanju fitopatogenih gljiva, (uzročnika bolesti biljaka). 

FUNGICIDE DIJELIMO:

Prema mjestu primjene, na fungicide:

  • za tretiranje sjemena i sadnog materijala
  • za suzbijanje uzročnika bolesti u tlu (dezinfekcija)
  • za tretiranje nadzemnih dijelova biljaka (folijarna primjena)

Prema pokretljivosti u biljci, na:

  • kontaktne ( nesistemični, površinski fungicidi ) – ne kreću se u biljci
  • sistemične ( translokacioni fungicidi ) – kreću se ascedentno i descedentno kroz provodne snopove biljke
  • lokalno-sistemične ( ograničeni sistemici ) – kreću se kroz biljku ograničeno, samo oko mjesta primjene, najčešće u okviru lista

Prema načinu djelovanja na patogena, na:

  • preventivne ( obrambene ) – suzbijaju patogene kad dospiju na površinu biljke prije ostvarene infekcije na biljci 
  • kurativne – suzbijaju patogene poslije ostvarene infekcije na biljci 
  • fugicidie sa rezidualnim djelovanjem ( post-infektivni i post-simptomski ) – preventivni ili kurativni fungicidi sa produženim djelovanjem

Najnovije objave